U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Geen doorbraak over btw-tarieven in Raad

23 juni 2021 - door Veronique Vennekens

De lidstaten zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de huidige verlaagde, superverlaagde en nul btw-tarieven in het btw-voorstel.

  • Het Portugees voorzitterschap had een ‘standstill’ clausule voorgesteld waardoor lidstaten hun huidige verlaagde tarieven kunnen blijven gebruiken.
  • Daarnaast werd ook voorgesteld om het uitsluiten van schadelijke producten voor het milieu uit te faseren tegen 2035.
  • Het Portugees voorzitterschap presenteerde ook een voortgangsrapport over verschillende belastingzaken. Raadpleeg het rapport hier.
Geen doorbraak over btw-tarieven in Raad

In 2018 werd een btw-voorstel gelanceerd om een definitief btw-systeem te introduceren in Europa maar met de mogelijkheid om verlaagde tarieven te hanteren voor bepaalde producten. Veel lidstaten hanteren al verlaagde of nultarieven voor bepaalde producten en zien het niet zitten om die zomaar op te geven. Er zijn al verschillende oplossingen de revue gepasseerd. Het Portugees voorzitterschap stelt nu een 'standstill' clausule voor.

De standstill’ clausule houdt in dat alle huidige afwijkingen toegepast mogen worden met uitzondering van verlaagde tarieven voor zaken die schadelijk zijn voor het milieu. Om ervoor te zorgen dat er een gelijke behandeling is van alle EU-landen, zullen de afwijkingen die hieronder vallen dus ook gelden in andere lidstaten als ze het btw-comité hiervan op de hoogte brengen voor 1 januari 2023. België was een van de landen die wel voorstander was van dit compromis.

Frankrijk, Duitsland en Zweden vinden dit echter een slecht en ‘raar’ idee. Volgens Duitsland is het net de bedoeling om een beperkte lijst van afwijkingen op te stellen, niet ervoor zorgen dat er nog meer afwijkingen zijn dan in de huidige situatie.

De Europese Commissie waarschuwde dat eender welke oplossing voor dit probleem de Europese verdragen moet respecteren. Artikel 27 van het Verdrag over de werking van de EU zegt dat eender welke afwijking altijd tijdelijk is en dat er dus een vervaldatum vastgesteld moet worden.

Green Deal doelstellingen

Het Portugees voorzitterschap wilde ook polshoogte nemen bij de lidstaten over hun voorstel om schadelijke goederen voor het milieu uit te faseren van verlaagde tarieven tegen 2035. Het gaat dan om bijvoorbeeld pesticiden, chemische meststoffen, brandhout en natuurlijk gas.

Er is een brede consensus bij de lidstaten om een positieve lijst van producten en diensten op te stellen die in aanmerking komen voor verminderde tarieven op basis van de Green Deal doelstellingen. Er is enkel wat discussie over de datum: 1 januari 2035. Sommige lidstaten vinden dit prima, anderen (waaronder België) vinden dat het wel wat vroeger kan. De Commissie mikt op 2030 omdat dit overeenkomt met de deadline voor de doelstellingen van het Fit for 55 pakket dat op 14 juli uit komt.

De gesprekken over dit voorstel worden verder gezet onder het Sloveens voorzitterschap dat start op 1 juli 2021. Lees het voortgangsrapport over belastingdossiers van het Portugees voorzitterschap hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons