U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ECOFIN-Raad keurt verschillende belastingsvoorstellen goed

13 november 2019 - door Veronique Vennekens

De meeste dossiers slepen al maanden - of zelfs jaren - aan, maar de ministers van Economie en Financiën zijn het er eindelijk over eens geworden. Er is een akkoord over een deel van het accijnspakket, vereenvoudiging btw voor kmo’s en het tegengaan van btw-fraude bij e-commerce.

  • Wetgeving rond administratieve samenwerking en algemene regelingen voor accijnzen zijn aangenomen. Het voorstel waarin de vrijstelling voor huisgemaakte alcohol staat is nog steeds geblokkeerd.
  • Kmo’s met een nationale jaaromzet van 85.000 euro zijn vrijgesteld van btw.
  • Door betere uitwisseling van informatie moet de btw-fraude bij grensoverschrijdende verkoop van goederen aangepakt worden.
ECOFIN-Raad keurt verschillende belastingsvoorstellen goed

Twee accijns-voorstellen goedgekeurd, derde blijft geblokkeerd

Twee voorstellen uit het accijnspakket zijn aangenomen door de ECOFIN-Raad. Het gaat om:

  • Verordening rond administratieve samenwerking over de inhoud van het elektronisch register
  • Richtlijn over de algemene regelingen voor accijnzen

Het pakket moet ervoor zorgen dat de douane- en administratieve procedures voor accijnsgoederen meer in lijn liggen van elkaar. Lidstaten zouden zo makkelijker belastingen kunnen innen en de administratieve last voor bedrijven gaat naar beneden.

Het derde voorstel in het pakket blijft echter nog altijd geblokkeerd. De Roemenen willen dat de vrijstelling voor huisgemaakte alcohol opgetrokken wordt naar 100 liter. Tsjechië is hier tegen omdat ze het een gevaar voor de volksgezondheid vinden. Daar is de individuele productie van alcohol uitsluitend toegestaan voor fruittelers. Ook Bulgarije heeft bedenkingen bij de eis van Roemenië. 

Het Fins voorzitterschap hoopt nu in december nog tot een akkoord te komen.

Vereenvoudiging btw-regels voor kmo’s goedgekeurd

Het aanbieden van goederen en diensten door kmo’s met een nationale jaaromzet onder 85.000 euro is vrijgesteld van btw. Daarnaast krijgen bedrijven uit andere lidstaten ook een vrijstelling als hun jaarlijkse omzet voor activiteiten in de EU niet boven de 100.000 euro gaat.

De wetgeving moet de administratieve last voor de kmo’s verlagen. Hongarije en Spanje zijn hier echter nog niet helemaal van overtuigd maar keurden de tekst toch goed. 

De juridische dienst van de Raad adviseerde het Fins voorzitterschap om nogmaals het advies van het Europees Parlement te vragen omdat de tekst nu ingrijpend is veranderd.

ECOFIN bereikt standpunt over btw-fraude in e-commerce

De ministers van Financiën en Economie zijn tot een politiek standpunt gekomen over hoe men btw-fraude in de e-commerce sector moet aanpakken. De bedoeling is dat lidstaten sneller btw-fraude kunnen opsporen en het bestaande btw-kader versterken. 

In 2015 ging 5 miljard euro aan btw verloren, enkel bij het importeren van goederen. De nieuwe regels zorgen ervoor dat per kwartaal informatie wordt uitgewisseld door providers van betalingsdiensten zodat het Eurofisc-netwerk de betalingsdata van grensoverschrijdende verkoop kan analyseren.

De Commissie zet een centraal elektronisch systeem voor betalingsinformatie op zodat btw fraude kan opgespoord worden. De Raad moet de tekst nu nog formeel aannemen als het Europees Parlement zijn opinie heeft gegeven.

De wetgeving is geldig vanaf januari 2024.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons