U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad vindt geen akkoord over nieuwe Europese “Eigen Middelen”

12 juli 2019 - door Simon De Coster
  • Lidstaten vinden geen akkoord over Commissievoorstel
  • Commissie wacht nu op nieuwe voorstellen vanuit de lidstaten
  • Deadline in het najaar om vertraging MFK te vermijden
Raad vindt geen akkoord over nieuwe Europese “Eigen Middelen”

Achtergrond

Op de agenda van de ECOFIN-Raad stond deze week onder meer de ‘Eigen Middelen’ van de Europese Unie. De Europese Commissie stelde in het verleden voor om deze middelen uit te breiden. Daarvoor deed de Commissie 3 concrete suggesties:

  • Een nationale bijdrage op basis van het volume niet-gerecycleerd plastic afval in een lidstaat
  • Inkomsten via het emissiehandel systeem
  • Een deel van het vernieuwde CCCTB

Vooral die eerste optie vond enkele aanhangers bij de lidstaten. De meningsverschillen waren echter te groot en er kwam dus geen akkoord uit de bus. Meerdere Oost-Europese landen waren hier echter niet mee akkoord. Enkele lidstaten zouden bovendien vrezen dat het integreren van nieuwe middelen in de begroting een akkoord over het nieuwe MFK zou vertragen..

Nieuwe voorstellen tegen de herfst?

Toch hoopt de Commissie tijdens de komende programmaperiode over meer eigen middelen te beschikken. Ook het Europees Parlement verwacht meer eigen middelen in de begroting, en zij moeten het finale budget mee goedkeuren.  Daarom roept Commissaris Oettinger de lidstaten op om zelf met nieuwe voorstellen om het Europees budget te spijzen met eigen middelen

Er zijn nog verschillende mogelijkheden voor andere eigen middelen die voorlopig nog niet diepgaand besproken werden.

  • Een financiële transactietaks
  • Een bijdrage tot het budget gerelateerd aan klimaatbescherming
  • Een taks op import van landen die niet voldoen aan milieunormen
  • Een digitale taks

De tijd voor een akkoord begint te dringen: de Europese Raad bespreekt de meerjarenbegroting in oktober, en tegen het einde van het jaar wordt een volledig akkoord verwacht. Om vertragingen te voorkomen vinden de lidstaten dus best tegen de herfst een akkoord over de eigen middelen. Het moet nog blijken of ze daar daadwerkelijk in zullen slagen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons