U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Pools-Hongaarse MFK-blokkade opgelost

11 december 2020 - door Veronique Vennekens

De staats- en regeringsleiders van de EU-lidstaten zijn tot een akkoord gekomen over het Meerjarig Financieel Kader. Polen en Hongarije heffen hun veto op.

  • Polen en Hongarije hielden het been stijf door een verordening die het toekennen van Europese fondsen linkt aan het naleven van de rule of law.
  • Een interpretatieve mededeling van de Raad over die verordening zorgt ervoor dat Polen en Hongarije hun veto nu opheffen.
  • De procedure om het meerjarig financieel kader, het herstelplan en de verordening officieel aan te nemen kan nu verder gaan.
Pools-Hongaarse MFK-blokkade opgelost

Wat was het probleem?

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) moet unaniem worden goedgekeurd in de Raad. De Raad en het Europees Parlement waren het eens over een nieuwe rule of law voorwaarde in het MFK. Een lidstaat die de rule of law niet naleeft, krijgt minder Europees geld.

Dit was niet naar de zin van Polen en Hongarije. Tegen beide lopen momenteel procedures wegens het schenden van de onafhankelijkheid van rechters en de media. De twee lidstaten weigerden dus het volledige kader goed te keuren.

Waarom heffen ze nu plots wel hun veto op?

De verordening die de link tussen het MFK en de rule of law opzet blijft intact. Al wordt er wel een interpretatieve mededeling aan toegevoegd. Die tekst zorgt ervoor dat Hongarije en Polen niet gesanctioneerd worden (dus minder geld krijgen) zolang ze de verordening aanvechten bij het Europees Hof van Justitie. Zo winnen ze heel wat tijd.

Wat zijn de volgende stappen?

De procedure om alle teksten aan te nemen kan nu verder gaan. De Raad moet unaniem het MFK goedkeuren incl. de rule of law-voorwaarde. De lidstaten moeten de beslissing over de eigen middelen ratificeren in hun nationale parlementen zodat de Europese Commissie zelf op de markt leningen kan aangaan voor het herstelplan. Het Europees Parlement stemt volgende week finaal over het MKF en de rule of law verordening.

In bijlage kan je de aangenomen Raadsconclusies nalezen.

Wat is rule of law precies? Ontdek het in deze video.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons