U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Naar een MFK van 1,07% van het BNI?

03 december 2019 - door Simon De Coster

Het Fins voorzitterschap publiceerde een nieuw dynamisch onderhandelingsdocument voor het MFK 2021-2027.

 • Voor het eerst concrete cijfers
 • Een budget van 1,07% van het BNI
 • Document wordt besproken op Europese Raad 12-13 december
Naar een MFK van 1,07% van het BNI?

Achtergrond

Het Fins Voorzitterschap publiceerde deze week een nieuw onderhandelingsdocument voor een Meerjarig Financieel Kader 2020-2027. In het dynamisch document probeert de voorzitter van de Raad de uiteenlopende standpunten van de lidstaten te verzoenen. Het is een werkdocument dat verder dient als leidraad voor de onderhandelingen.

Voor het eerst nam het Fins Voorzitterschap concrete cijfers op in het document. De cijfers zijn nog allesbehalve definitief, maar geven al een beter zicht op het toekomstig standpunt van de Raad tegenover dat van de Commissie. De cijfers zijn berekend in constante 2018 prijzen. Het commissievoorstel was opgesteld in lopende prijzen.

1,07% van het BNI

Een van de twistpunten tussen de lidstaten is het totale budget. Het Commissievoorstel stelde een totaal budget van 1,1% van BNI van de lidstaten voor. Netto-betalers zoals Duitsland wilden echter een veel kleiner budget.

Het Fins Voorzitterschap zocht de gulden middenweg en stelt nu 1,07% van het BNI voor, ofwel 1.087 miljard euro. Aangezien het Europees Parlement een MFK van 1,3% wil, is het duidelijk dat er nog stevig onderhandeld moet worden.

Eigen middelen

Het Europees Parlement liet ook duidelijk verstaan geen akkoord te geven voor een nieuw MFK indien er geen nieuwe eigen middelen in zaten. Het document van de Raad vermeldt dan ook de creatie van nieuwe eigen middelen. Vooral de nationale bijdragen op basis van de hoeveelheid niet-gerecycleerd plastic afval springt in het oog. De Finnen denken daarbij aan €0,80 per kilogram. Ook het emissiehandelsysteem en ‘mogelijke andere vormen’ worden genoemd.

De Finnen gaven ook concrete cijfers voor de verschillende onderdelen van het budget.

Single Market, Innovation and Digital

 • Totaal budget: €151,79 miljard

Het vernieuwde Horizon Europe programma zou een budget van €84 miljard ter beschikking krijgen. Voor Connecting Europe Facility wordt €28,4 miljard voorzien.

Cohesion and values

 • Totaal budget: €374 miljard

Het budget kent in dit voorstel een besparing van iets meer dan 12% ten opzichte van de periode 2014-2020. In het commissievoorstel was dit ‘slechts’ 10%. Het leeuwendeel van het budget gaat naar het subonderdeel economische, sociale en territoriale cohesie.

 • €194,6 miljard voor minder ontwikkelde regio’s
 • €43,2 miljard voor regio’s in transitie
 • €34,2 miljard voor meer ontwikkelde regio’s
 • €39,7 miljard voor landen die aanspraak maken op het Cohesiefonds

Wat betreft de thematische concentratie lijken de Finnen het voorstel van de Commissie om te draaien. De Finnen willen minimum 30% fondsen in prioriteit 2 (een groen Europa). Het Commissievoorstel wilde 30% naar prioriteit 1 (een slim Europa). De minimum 85% voor 1 & 2 samen blijft wel behouden.

Het voorstel voorziet ook €8 miljard voor Interreg. Het grootste deel daarvan is bestemd voor component 1 en 2.

Natural resources and environment

 • Totaal budget: €346,5 miljard

Net zoals in het commissievoorstel voorzien de Finnen €254,2 miljard voor marktuitgaven en directe betalingen.

Opvallend is dat dit onderdeel het enige onderdeel is waarvoor, ten opzichte van het commissievoorstel, meer budget wordt voorzien. Toch bedraagt de besparing op het GLB nog steeds 13% tegenover het commissievoorstel, hoewel daar nog 15% bespaard werd.

Migration and border management

 • Totaal budget: €23,4 miljard

Het Asiel- en Migratiefonds (AMIF) krijgt veel extra budget in vergelijking met de vorige programma periode. In dit document stelt het Fins voorzitterschap €9,2 miljard voor.

Overige onderdelen

 • Security and defence: €14,7 miljard
 • Neigbourhood and the world: €103,2 miljard
 • European Public Administration: €73,6 miljard

Volgende stappen

De bedoeling van het document de onderhandelingen tussen de lidstaten enigszins faciliteren. Het document werd gestart onder Oostenrijks voorzitterschap en kreeg sindsdien van elke voorzitter van de Raad een update. De Finnen zijn de eerste om er concrete cijfers in op te nemen.

Nu is het aan de lidstaten om verder te onderhandelen. Het document wordt besproken door de Raad Algemene Zaken van 10 december. Nadien komt het ook tijdens de Europese Raad van 12-13 december aan bod. Men hoopt op een akkoord rond maart 2020, al vrezen sommigen dat het MFK pas onder Duits Voorzitterschap (najaar 2020) afgeklopt wordt.

Lees het volledige document hier door.

Maak een account aan

Volg ons