U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Geen nieuw MFK in 2019

21 november 2019 - door Simon De Coster

Deze week vond een Raad Algemene Zaken plaats. Daaruit bleek dat een akkoord over het nieuwe MFK voor het einde van het jaar onmogelijk is.

  • Moeizame onderhandelingen tussen de lidstaten
  • Eind deze maand nieuw onderhandelingsdocument mét cijfers
  • Akkoord pas verwacht vanaf midden 2020
Geen nieuw MFK in 2019

De Finse deadline voor het MFK wordt niet gehaald. Daar is ondertussen ongeveer iedereen het over eens. De Finnen wilden de Europese meerjarenbegroting nog onder hun voorzitterschap afkloppen, maar de bilaterale gesprekken met de lidstaten gaan te moeizaam. De Europese Raad van december komt dus te vroeg. Realistischer is ten vroegste de top van juni 2020.

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement vond eind 2018 al een interne onderhandelingspositie. Zij wachten dus eigenlijk nog op de Raad. Ondertussen is er wel al overleg tussen de 2 instellingen om standpunten af te toetsen.

Het is alleszins duidelijk dat het Parlement haar rol wil spelen, vooral wat betreft de introductie van nieuwe eigen middelen. Het Europees Parlement is groot voorstander om nieuwe bronnen van inkomsten te ontwikkelen, maar niet alle lidstaten staan hiervoor te springen.

De Raad

Het Finse Voorzitterschap belooft tegen het einde van november een nieuw dynamisch onderhandelingsdocument. Het document zal eindelijk concrete budgetten bevatten, en dient als voorbereiding voor de Europese Raad van 12-13 december. Daar een akkoord vinden is ongetwijfeld te vroeg. Realistischer is om naar midden/eind 2020 te kijken.

Tegen dan moeten de lidstaten een akkoord vinden over de heikele thema's die nog steeds dezelfde zijn

  • Besparingen op landbouw
  • Besparingen op cohesie
  • Een verhoging van het totale budget 

De Europese Commissie

De Europese Commissie waarschuwde eerder al voor de trage onderhandelingen. Nu lijkt de Europese Raad van juni 2020 ook volgens hen de vroegste mogelijkheid voor een akkoord. Ze houden zelfs rekening met een akkoord dat nog later afgeklopt wordt.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons