U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement wil financieel gewicht InvestEU fonds vergroten

20 december 2018 - door Veronique Vennekens

De Europarlementsleden van het ECON comité in het Europees Parlement willen dat het InvestEU fonds bijna 700 miljard euro aan privé investeringen aantrekt in de periode 2021-2027. Dat is meer dan de vooropgestelde 650 miljard euro van de Europese Commissie.

Om dit te bereiken moet de publieke garantie - die ervoor zorgt dat de eerste verliezen van gesteunde projecten worden opgevangen - zo’n 40.8 miljard euro bedragen. De Europese Commissie stelde 38 miljard euro voor.

Europees Parlement wil financieel gewicht InvestEU fonds vergroten

De extra publieke garanties zullen gebruikt worden om meer projecten te ondersteunen van kmo’s (12.5 miljard euro) en de sociale, educatieve en culturele sectoren (5.57 miljard euro). Voor de andere doelstellingen blijft het budget 11.5 miljard euro.

Het nieuwe InvestEU fonds brengt 14 bestaande financiële instrumenten samen in één structuur en bouwt verder op het succes van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

De Commissie mag geen bank worden

Wie het fonds beheert is voer voor discussie. De Europese Investeringsbank, die nu de EFSI fondsen beheert, vreest dat de Europese Commissie de rol van bank zal spelen als zij het InvestEU Fonds beheren.

Het Europees Parlement stelt daarom voor om een stuurgroep op te richten die de strategische oriëntatie en operationeel beleid van het fonds bepaalt. Dat comité zou voorstellen kunnen doen om de besteding van de garanties anders te organiseren. Het zou bestaan uit drie leden uit de Europese Commissie, één uit de EIB, een lid uit de implementerende partners van het fonds en één onafhankelijke expert aangeduid door het Europees Parlement. Om de drie jaar zou een nieuw comité worden samengesteld.

De plenaire stemming over het rapport is gepland op 16 januari 2019. Lees hier het ontwerprapport uit de ECON commissie (zonder goedgekeurde amendementen).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons