U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie wil vaart achter MFK

10 oktober 2019 - door Simon De Coster

Gunther Oettinger is aan zijn laatste weken als Commissaris voor Begroting bezig. Hij roept de lidstaten op om actie te ondernemen en tijdig tot een MFK akkoord te komen.

  • Europese Raad geeft politieke input op 17-18 oktober
  • Kritiek op houding nettobetalers
  • Europees Parlement legt focus op nieuwe eigen middelen
Commissie wil vaart achter MFK

Input van Europese Raad

De onderhandelingen over de volgende Europese meerjarenbegroting verlopen moeizaam. De begroting staat nu op de agenda van de volgende Europese Raad (17-18 oktober).

De staatshoofden en regeringsleiders geven tijdens deze top sturing aan enkele essentiële aspecten van het MFK:

  • de grootte van het budget
  • de verdeling en financiering ervan
  • de voorwaarden om er aanspraak op te maken

Volgens de ontwerpconclusies van de Europese Raad zullen de lidstaten vragen aan het Finse Voorzitterschap om tegen december een nieuwe nego-box te presenteren. Daarin moeten eindelijk concrete cijfers staan waarmee de onderhandelingen een laatste fase kunnen ingaan.

Ogen gericht op Duitsland

Oettinger wijst ondertussen onder meer Duitsland met de vinger. Om de nieuwe prioriteiten te financieren zijn er middelen nodig. Die komen er door ofwel op andere beleidsdomeinen te besparen, of door de bijdragen van de lidstaten te verhogen.

Duitsland is zowel tegen besparingen op landbouw, als tegen een hoger budget (>1% van het BNI) gekant. Om de bijdragen van de lidstaten niet te verhogen wijst de Commissie opnieuw naar haar voorstellen voor nieuwe eigen middelen. Vooral de taks op plastic afval van lidstaten of op het emissiehandelssysteem lijken daar realistisch. Toch zijn niet alle lidstaten hiervoor te vinden.

Europees Parlement pokert

Ook het Europees Parlement roert zich. Daar stemden de MEPs een resolutie die oproept om snel tot een unaniem akkoord te komen. Zij ambiëren een budget dat nog hoger is dan het Commissievoorstel: 1,3% van het BNI.

Voor het Europees Parlement zijn vooral de eigen middelen van cruciaal belang. De resolutie benadrukt dat het Europees Parlement niet akkoord gaat met een MFK als daar geen nieuwe eigen middelen in zitten.

De instellingen zitten duidelijk nog niet op dezelfde lijn. Ondertussen lijkt de Finse deadline van eind 2019 wel erg ambitieus.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons