U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

3 nieuwe eigen middelen voor 2021

10 december 2021 - door Simon De Coster

Op 22 december zal de Europese Commissie een voorstel publiceren om 3 nieuwe vormen van eigen middelen te introduceren.

  • Eigen middelen uit ETS, CBAM en digitale activiteiten?
  • Gevoelig dossier hopelijk in werking tegen 2023
  • Tegen 2024 volgt nieuw voorstel
3 nieuwe eigen middelen voor 2021

Een digitale heffing?

Vorig jaar vonden de Europese lidstaten een akkoord over een nieuw MFK. Tegelijkertijd werd een roadmap opgemaakt voor de introductie van nieuwe eigen middelen. Op 22 december zal de Commissie hierover haar eerste voorstellen publiceren. De Commissie zal wellicht 3 nieuwe vormen van eigen middelen voorstellen. Een inkomst gebaseerd op het ETS en CBAM zullen daar alleszins zeker deel van uitmaken:

  1. Een inkomst gebaseerd op het EU Emissiehandelsysteem (ETS): via deze koolstofmarkt kunnen bedrijven emissierechten verhandelen. De Commissie heeft dit jaar al verschillende aanpassingen voorgesteld aan het ETS, zoals het toevoegen van nieuwe sectoren aan het systeem. Daarover lees je hier meer.
  2. Het Carbon Border Adjustment Mechanisme (CBAM). Met dit mechanisme wil de Commissie importtaksen heffen op producten geïmporteerd van buiten de Unie. Die importtaksen worden bepaald door de CO2-impact van het product.
  3. Een derde mogelijke vorm van eigen inkomsten zou een soort digitale heffing zijn. Die zou gelinkt zijn aan digitale bedrijfsactiviteiten, en in lijn zijn met een recent internationaal akkoord over een minimaal belastingstarief van 15%.

Gevoelig dossier

De nieuwe eigen middelen zullen vooral aangewend worden om de leningen in het kader van NextGenEU terug te betalen. Daarvoor zal jaarlijks ongeveer 15 miljard euro nodig zijn.

 De Commissie hoopt de middelen te kunnen innen vanaf 1 januari 2023. Of dat effectief lukt, zal nog moeten blijken. Voor deze dossiers is namelijk unanimiteit vereist binnen de Raad. Ook de nationale parlementen zullen de uiteindelijke akkoorden moeten ratificeren.

Daarnaast zal de Commissie in 2024 nog extra eigen middelen voorstellen. Daarvoor denkt men aan een financiële transactietaks, of een gemeenschappelijke basis voor vennootschapsbelasting.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons