U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

InvestEU programma verandert (een beetje) van koers

02 juni 2020 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om een vijfde pijler toe te voegen aan het nieuwe InvestEU-programma.

 • Er was al een akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de vorige tekst van het InvestEU-programma.
 • In het kader van de coronacrisis wil de Commissie een vijfde pijler toevoegen: investeringen in strategische sectoren.
 • Voor deze nieuwe pijler zou zo’n 31.2 miljard euro worden vrijgemaakt.

Lees het aangepaste InvestEU-voorstel hier en de annex bij het voorstel hier.

InvestEU programma verandert (een beetje) van koers

Wat is InvestEU?

Het InvestEU-programma werd voorgesteld door de Europese Commissie als opvolger van het Juncker Plan. Het programma bundelt veertien bestaande financiële instrumenten. De tekst die op tafel lag voorziet in de oprichting van een InvestEU fonds met publieke garanties om zo privé investeringen in risicovolle projecten te stimuleren.

Initieel waren er vier investeringspijler gepland:

 1. Duurzame infrastructuur
 2. Onderzoek, innovatie en digitalisering
 3. Kmo’s
 4. Sociale sector en vaardigheden

Met de suggestie om een nieuwe pijler toe te voegen aan het programma wil de Europese Commissie privé investeringen stimuleren in strategische sectoren die door de coronacrisis verzwakt zijn. Op deze manier willen ze ‘roofzuchtige investeerders’ uit niet-EU landen voor zijn. 

Wat stelt de Europese Commissie nu voor?

De Europese Commissie wil het voorstel dus uitbreiden met een vijfde investeringspijler die focust op strategische investeringen in de EU. De Europese waardeketens versterken zal belangrijk zijn in het post-corona tijdperk en niet alle lidstaten hebben het budget om strategische sectoren te steunen. Daarnaast zijn zo’n projecten vaak grensoverschrijdend.

De Commissie wil zo vermijden dat Europese bedrijven - of het nu een start-up of grote groep is - buiten de Europese Unie moeten kijken voor investeerders. Via deze pijler denkt de Europese Commissie te kunnen ingrijpen via leningen en kapitaal.

Investeringen onder dit nieuwe beleidskader zullen beschikbaar zijn voor bedrijven die gevestigd zijn in een EU-lidstaat en actief zijn in de volgende strategische sectoren:

 • Het aanbieden van belangrijke gezondheidszorg
 • Belangrijke infrastructuur, fysiek of virtueel, in energie, transport, digitale technologieën (5G), ruimtevaart, defensie, communicatie en onderwijs
 • Sleuteltechnologieën die baanbrekende innovatie teweeg kunnen brengen op ecologisch en digitaal vlak (artificiële intelligent, robotics, microprocessors, cyberveiligheid, hernieuwbare energie, energie opslag, proper transport, circulaire economie, biomedicine, nanotechnologie, farmaceutische industrie, informatie- en communicatietechnologieën en veiligheid)

Er wordt de komende jaren een investeringsdeficiet verwacht. Deze pijler moet helpen dat deficiet op te vangen. De totale publieke garantie van het InvestEU fonds wordt opgetrokken van 38 miljard euro naar 75 miljard euro:

 • 20 miljard euro voor duurzame infrastructuur
 • 10.2 miljard euro voor onderzoek, innovatie en digitalisering
 • 10.2 miljard euro voor kmo’s
 • 3.6 miljard euro voor sociale sector en vaardigheden
 • 31.2 miljard euro voor strategische investeringen

Door de garanties op te trekken verwacht de Europese Commissie om zo’n 1 triljoen euro aan investeringen te mobiliseren

Lees het aangepaste InvestEU-voorstel hier en de annex bij het voorstel hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons