U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

VLEVA-monitor onder de loep: Horizon 2020 en Erasmus voor Jonge Ondernemers

06 juli 2020 - door Simon De Wachter

VLEVA lanceerde een eerste versie van de Monitor deelname Vlaamse actoren aan Europese subsidieprogramma’s (2014-2020). In samenwerking met de nationale contactpunten - de zgn. NCP’s - voor de verschillende subsidieprogramma’s bundelde VLEVA de Vlaamse cijfers in deze monitor voor de programmaperiode 2014-2020.  

De komende weken gaan we dieper in op de verschillende EU-subsidies die in de VLEVA-monitor aan bod komen. Waar scoorden Vlaamse projecten goed en minder goed in? En welke tips en projectvoorbeelden kunnen Vlaamse actoren inspireren om in de toekomst succesvol deel te nemen aan Europese projecten? Deze week: Horizon 2020 en Erasmus voor Jonge Ondernemers.
 

Placeholder

Horizon 2020

Horizon 2020 is het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat loopt van 2014 tot 2020. Het programma beschikt over een budget van €77 miljard. Horizon 2020 is opgesplitst in drie pijlers:

 1. Excellente wetenschappen
 2. Industrieel leiderschap
 3. Maatschappelijke uitdagingen

Cijfers Vlaamse deelname

 • Schatting totale Vlaamse deelname (2014-2020): Ongeveer €1.298,3 miljoen*
 • Aantal Vlaamse projecten: 1876 projecten*
 • Percentage Vlaamse deelname op totale budget: 2,66%*

*status op 13 maart 2020 waarbij ongeveer 60% van het voorziene deelnamebudget is toegekend

Bron: Vlaams indicatorenboek

Hoe doen de Vlaamse projecten het?

Wat doen we goed?

Een terugblik op de Vlaamse deelname tijdens de periode 2014-2020 leert dat Vlaanderen het nog altijd erg goed doet binnen Horizon 2020. Waar Vlaanderen 1,7% aan het EU-budget bijdraagt, ging een reële return van 2,66% van de Horizon 2020 middelen naar Vlaamse deelnemers. 

Onderstaande tabel illustreert dat zowel onze bedrijven als onze universiteiten en onderzoekscentra meer middelen binnenhalen dan wat in een break-even situatie kan verwacht worden. (Met een ‘break-even’ bedoelen we een situatie waarin Vlaamse partners net 1,7% van de H2020-middelen zouden binnenhalen. En dat verdeeld over de verschillende partnertypes zoals gemiddeld over alle Europese deelnemers gebeurt). 

  Reële return in H2020* in €
 
Reële return in H2020* in %
 
break-even return in H2020 in % (°)
 
Universities 596.359.704 1,28% 0,66%
Private sector 265.026.363 0,52% 0,49%
Research organisations 383.752.549 0,76% 0,43%
Other 52.135.594 0,10% 0,12%
TOTAL (H2020 break-even = 1,7%) 1 297 274 211 2,66% 1,70%

(*) bron: webgate.ec.europa.eu/dashboard; gegevens NUTS1 Vlaams Gewest
(°) EU-verdeling voor totaal van 1,70%

Wat kan er beter?

Nog hogere deelname van bedrijven aan Horizon 2020.

Tips

 1. Het projectvoorstel moet in lijn zijn met alle vereisten die in de call topic vermeld worden.
 2. Het is belangrijk dat jouw projectvoorstel eruit springt. Een goed doordacht en kwalitatief consortium, waarin de nodige expertise aanwezig is, is daarbij een belangrijke factor.
 3. Het Nationaal Contactpunt NCP Flanders kan je doorheen het proces helpen en jouw vragen beantwoorden. Aarzel niet om contact op te nemen.

Info en contact

Vlaams contactpunt: NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. 02 550 15 65 

Contact Europese Commissie/Europese instellingen 

Projectvoorbeeld

EnergyVille/VITO (BE) coördineerde het vier jaar lopende STORM project (maart 2016-maart 2019). Het Europese project liep in samenwerking met NODA (SE), Mijnwater (NL), Växjö Energi AB (SE), het DHC+ Technology Platform c/o Euroheat & Power (BE) en ZUYD Hogeschool (NL). Het werd gefinancierd onder het Horizon 2020 programma van de Europese Unie. EnergyVille was projectcoördinator en verantwoordelijk voor de coördinatie-, onderzoeks- en implementatieactiviteiten met betrekking tot de slimme controller voor stadsverwarming en -koeling.

Binnen het project werd een innovatieve warmtenetwerk controller ontwikkeld gebaseerd op zelflerende algoritmes en succesvol getest op verschillende demosites. De controller zorgt voor een lager gebruik van fossiele brandstoffen en laat een verhoogd aandeel aan restwarmte en hernieuwbare bronnen in warmtenetten toe. Met de controller werd de warmtevraag afgevlakt en kan extra capaciteit op het warmtenet genuttigd worden. Bovendien werd een CO2-emissiereductie van ongeveer 11.000 ton/jaar bereikt.  

Dankzij de diversiteit aan mogelijke toepassingen kan de STORM controller een breed marktpotentieel aanboren en zelfs voor koude netwerken toegepast worden. De Europese markt voor stadsverwarming is momenteel ongeveer 35 miljard euro waard. En er wordt verwacht dat ze de komende 10 jaar met ongeveer 50% zal groeien.

Erasmus voor Jonge Ondernemers

Via het programma Erasmus For Young Entrepreneurs krijgen jonge ondernemers de kans om ervaring op te doen in het buitenland en er te leren van een ervaren ondernemer. Deze host entrepreneur kan op zijn/haar beurt ook bijleren van de jonge ondernemer. Die kan immers nieuwe inzichten binnenbrengen. Het is een mooie wisselwerking, en voor beide partijen erg verrijkend. 

Cijfers Vlaamse deelname

Schatting aantal uitwisselingen (2014-2018)

 • 648 Belgische uitwisselingen. Het totaal aantal uitwisselingen in Europa is 16.217.
 • Vanuit Oost-Vlaanderen werden er reeds 44 relaties gefaciliteerd.

Hoe doen de Vlaamse projecten het? 

Wat doen we goed?

 1. Er is een goed contact tussen de ondernemingen en het contactpunt voor Erasmus voor Jonge Ondernemers, ook tijdens de uitwisseling.
 2. Deelnemers moeten een degelijk businessplan hebben. Bij de Vlaamse deelnemers zit dat meestal wel goed.

Wat kan er beter? 

 1. Vlaamse ondernemers moeten vaak nog overtuigd worden om naar het buitenland te trekken. Nochtans is zo'n ervaring een echte meerwaarde voor de hele onderneming.
 2. Vlaamse gastondernemingen hebben het soms moeilijk om iemand te ontvangen via het Erasmus voor Jonge Ondernemers programma.  En om ondertussen nieuwe medewerkers in te werken. Het is best al moeilijk om in België de juiste profielen te vinden. Als je die vindt, komt het erop aan hen goed te begeleiden. 
 3. De procedure om tot het platform toe te treden kan nogal ingewikkeld zijn. Dat vormt soms een barrière voor ondernemers.

Tips

 1. Denk bij de aanvraag van jouw deelname goed na over jouw businessplan.
 2. Vraag hulp aan de lokale contactpunten indien de procedures niet duidelijk zijn. 

Info en contact 

Er zijn in België zeven organisaties die de uitwisselingen faciliteren, waarvan vijf in Brussel, een in Oost-Vlaanderen (Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen) en een in Antwerpen (KAVKA/BAAS).  

Projectvoorbeeld

De Winkelhaak | House of C is een verzamelgebouw in Antwerpen voor innovatief ondernemerschap. Je kan er een gedeeld kantoor huren en zo deel uitmaken van een creatieve denktank. Zij gingen op zoek naar een geschikte nieuwe ondernemer om hun team tijdelijk te versterken. "Het is zoals Tinder voor bedrijven: je ziet alle profielen maar je moet snel zijn om de beste opties aan de haak te slaan. Soms zijn andere gastondernemers je een stapje voor", zegt Klara De Smedt, manager van De Winkelhaak. 

Uiteindelijk kwam een Poolse economiste, Ivanna, vier maanden hun team versterken. Ivanna wilde zelf een zaak starten in Polen en ondersteunde De Winkelhaak daarom met marktonderzoek. Het voordeel van de samenwerking vond Klara de frisse kijk op haar onderneming. "Internationale ondernemers behoren bij uitstek tot onze doelgroep. Ivanna wist als geen ander welke obstakels buitenlanders ondervinden als ze in Vlaanderen toekomen. Zij maakte ons duidelijk dat onze communicatie niet helemaal was afgestemd op hun noden en wensen."

Wil je meer te weten komen over de Vlaamse deelname aan andere Europese subsidieprogramma’s? Lees dan hier de volledige monitor.
 

Maak een account aan

Volg ons