U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

(par)Tijdig naar de stembus: het Europese programma van CD&V

02 mei 2019 - door Veronique Vennekens

26 mei is het zover. Dan is het stemmen geblazen. Zowel Vlaams, federaal, als Europees.

VLEVA pluist deze week voor jou alle Europese partijprogramma’s uit. En geeft je zo een compleet overzicht, opdat jij geïnformeerd naar de stembus kan trekken.

Vandaag: het Europese programma van CD&V.

Placeholder

De lijsttrekker: Kris Peeters

Heeft Kris Peeters een introductie nodig? Hij heeft alleszins voldoende (binnenlandse) politieke ervaring. Hij is huidig vice-premier en minister van Werk in de federale regering, maar was ook tien jaar een vaste waarde in de Vlaamse regering.

In de internationale politiek heeft hij vooral ervaring opgedaan als minister-president (2007-2009, 2009-2014) en minister van Vlaams buitenlands beleid (2007-2009, 2009-2014). Als minister heeft hij vooral ervaring met de Raad van ministers. Nu maakt hij de oversteek naar die andere Europese instelling: het Europees Parlement.

De Europese prioriteiten van CD&V

CD&V gaat voor een verbindend, welvarend en beschermend Europa op 26 mei. Naast die drie speerpunten lanceren ze ook 11 garanties voor een sterk, slim en warm Europa.

 • Een verbindend Europa

CD&V wil de kloof tussen de burger en de Europese Unie verkleinen. Meer inspraak voor de regionale en nationale parlementen en lagere drempels voor burgerinitiatieven. Projecten zoals Erasmus en Interrail moeten versterkt worden.

 • Een welvarend Europa

Dat wil CD&V bereiken door de interne markt nog verder uit te diepen en het verdoken protectionisme van sommige lidstaten aan te pakken. Daarnaast hebben kmo’s nood aan eerlijke regelgeving die ervoor zorgt dat ze niet meer benadeeld worden door multinationals. Onder deze vlag valt ook een sociaal Europa dat voor CD&V bestaat uit een Europees minimumloon dat de oneerlijke concurrentie tussen lidstaten moet aanpakken.

 • Een beschermend Europa

Dat is het meest uitgebreide luik van het Europese programma van CD&V. Ze willen de inlichtingendiensten beter laten samenwerken en zo een soort Europese FBI oprichten.

De partij wil ook streven naar een klimaatneutraal Europa en het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Ze willen hiervoor ook nadenken over een Europese heffing op kerosine van vliegtuigen.

Op vlak van asiel en migratie wil CD&V zo snel mogelijk een volwaardige Europese kust- en grenswacht. Daarnaast moet er verplichte solidariteit zijn tussen de lidstaten en moet iedereen zijn steentje bijdragen. Volgens hen is een gemeenschappelijk asielbeleid een must en moet er zo snel mogelijk een Europees asielagentschap komen.

Het volledige programma rustig nalezen? Dat kan op de website van CD&V.

De CD&V lijst voor de Europese Verkiezingen

 1. PEETERS Kris
 2. FRANSSEN Cindy
 3. VAN KEMSEKE Peter
 4. DE KEYSER Jan
 5. BALFOORT Brigitte
 6. MOULIGNEAU Brigitte
 7. LUTUMBA NDOY Amina
 8. KABLAN Bekir
 9. VAN EYKEREN Trees
 10. DE BETHUNE Jean
 11. BELET Ivo
 12. THYSSEN Marianne

Opvolgers:

 1. VANDENKENDELAERE Tom
 2. MARIS Liesbeth
 3. DE VOLDER Jan
 4. KAMOEN Charis
 5. CLAESEN Liesbeth
 6. VAN DE VIJVER Marc
 7. TOBBACK Karel

Maak een account aan

Volg ons