U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meet the MEPs: Tom Vandendriessche

13 november 2019 - door Grete Hellemans

De komende vijf jaar drukken de 12 (nieuw) verkozen Vlaamse MEPs hun stempel op het Europese beleid.

Bij het begin van de legislatuur gaven we je al een korte introductie in onze blog ‘Wie zijn de nieuwe Vlaamse MEPs’. 

Nu is het tijd om hen echt te leren kennen. In deze blogreeks ‘Meet the MEPs’ leggen we hen enkele vragen voor: Wie zijn ze en wat zijn hun Europese plannen?

Vandaag: Tom Vandendriessche.

Placeholder

Wat is uw functie? Wat deed u voordien?

Ik ben Europees Parlementslid namens Vlaams Belang in de fractie Identiteit en Democratie (ID). Ik zetel als effectief lid in de commissie LIBE die civiele vrijheden, justitie en binnenlandse zaken behandelt. Daarnaast ben ik vervangend lid in de commissie IMCO die aangelegenheden rond interne markt en concurrentiebeleid verzorgt. Tenslotte ben ik ook actief in de interparlementaire delegaties. Als effectief lid in de ASEAN-delegatie voor Zuid-Oost-Aziatische landen, en vervangend lid in de delegatie Cariforum (Caraïben) en Zuid-Afrika. Hiervoor was ik woordvoerder van de fractie Europa voor de Naties en de Vrijheden, de voorloper van de ID-fractie. En ik werkte ook bij de Vlaamse overheid als auditor bij Audit Vlaanderen, gespecialiseerd in performance audit.

“Het Europees Parlement functioneert totaal anders dan onze nationale parlementen.”

 

Hoe ziet uw parlementair werk eruit?

Het Europees Parlement functioneert totaal anders dan onze nationale parlementen. Van een echte debatcultuur is hier geen sprake. De spreektijd is beperkt en er is nauwelijks interactie. De weinige spreektijd die parlementairen krijgen, probeer ik wel te benutten om de Vlaams Belang-stem te laten klinken. Wat wel typerend is aan dit parlement is het belang van contacten en netwerken. Meteen is dit ook een belangrijke kritiek op de werking van het Europees Parlement. De beslissingen worden genomen in de coulissen.

Waar wilt u op inzetten? Waar wilt u op het einde van de legislatuur uw stempel op gedrukt hebben? 

Er wordt vaak gesproken over de afstand van het Europese beleidsniveau tot de burger. Nochtans heeft deze EU zodanig veel bevoegdheden naar zich toegetrokken dat de impact op onze nationale regelgeving immens is. Omdat het Europees Parlement onder een stolp functioneert waarbij iedereen het eigenlijk eens hoort te zijn met de eurofanatieke agenda die moet leiden naar een eurofederalistische superstaat, zie ik het als mijn opdracht niet alleen hier tegengas over te geven in het parlement, maar vooral onze Vlaamse burgers te informeren over het soort beleid dat hier vormgegeven wordt. Beleid dat zeer ver afstaat van wat de Vlamingen willen.  

“Europa is geen politiek gegeven, maar een cultuurgegeven.”

 

Welke verwachtingen werden ingevuld, welke niet? Wat heeft u verrast (bij uw intrede) in het Europees Parlement?

Ik had verwacht dat het parlement een minimum aan democratische ethiek zou hanteren. Het tegendeel is waar. Bij de verdeling van de commissies en delegaties wordt traditioneel het systeem Dhondt gehanteerd zodat ook minderheidsopinies hun plaats hebben. Dit werd onze ID-fractie, die zo'n 10% van het parlement vertegenwoordigt, miskend. Daarmee geeft dit Parlement te kennen dat niet de burger eigenaar is van de parlementaire instelling, maar wel een ad hoc meerderheid die minderheden kan vertrappelen en hun rechtmatige plaats kan afnemen. Die meerderheid wil geen tegenspraak. Zelf in het Turkije van Erdogan, het Rusland van Putin of - de ironie - het Hongarije van Orban heeft men respect voor de democratische instelling die een parlement is. Niet in de EU.

Wat maakt Europa belangrijk voor u?

Europa is een continent, een geografisch gegeven. Of een beschaving, een cultuurgegeven. Maar geen politiek gegeven. De verwarring die geschapen wordt door de term 'EU' en 'Europa' door elkaar te halen is typerend. Als zou de EU gelijk staan met Europa. Niets is minder waar. Dit gezegd, Europa is ons gemeenschappelijk cultuur- en beschavingsruim. Het is een gemeenschappelijk identiteit, een unieke beschaving die zijn gelijke niet kent. Een huis, onze thuis, in al zijn diversiteit en rijkdom, die wij horen te beschermen, te bewonderen, te koesteren en door te geven aan volgende generaties. Zoals ook alle generaties voor ons deden. Wij zijn maar schakels in een ketting. De EU daarentegen is uitgegroeid tot een politieke instelling die een agenda van uniformisering dient en daarmee de diversiteit ondergraaft. Een politiek instrument van een elite die de nationale soevereiniteit, en daarmee de nationale democratie wil ondermijnen en vervangen. Een instrument van uitwissen van identiteit via het instrument van massamigratie. Tegen deze EU verzet ik mij, precies omdat Europa mij zo dierbaar is.

“Politici staan ten dienste van burger en samenleving, niet omgekeerd.”

 

Wat kan VLEVA, het Vlaams middenveld en lokale overheden voor u doen?

De vraag wil ik omkeren. Wat kan ik doen voor VLEVA, het Vlaamse middenveld en de lokale overheden. Politici staan in mijn opinie namelijk ten dienste van burger en samenleving, niet omgekeerd.

Maak een account aan

Volg ons