U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meet the MEPs: Petra De Sutter

20 november 2019 - door Grete Hellemans

De komende vijf jaar drukken de 12 (nieuw) verkozen Vlaamse MEPs hun stempel op het Europese beleid.

Bij het begin van de legislatuur gaven we je al een korte introductie in onze blog ‘Wie zijn de nieuwe Vlaamse MEPs’. 

Nu is het tijd om hen echt te leren kennen. In deze blogreeks ‘Meet the MEPs’ leggen we hen enkele vragen voor: Wie zijn ze en wat zijn hun Europese plannen?

Vandaag: Petra De Sutter.

Placeholder

Wat is uw functie en wat deed u voordien?

Als Europarlementslid zetel ik in de Commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) en zit ik de Commissie voor de Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) voor. Daarvoor was ik – als gynaecologe – hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent. Mijn politieke carrière bij Groen begon ik in de Senaat en de Raad van Europa, waar ik me in de eerste plaats inzette voor mensenrechten, bio-ethische, reproductieve- en gezondheidskwesties.

Hoe ziet uw parlementair werk eruit?

Het leeuwendeel van mijn tijd ben ik bezig met wetgevend werk in het kader van dossiers binnen de EMPL en IMCO Commissie. Naast de standaard commissievergaderingen, neem ik deel aan de interinstitutionele onderhandelingen, de trilogen. Zo fungeer ik voor de Groene fractie als schaduwrapporteur in het dossier rond de coördinatie van de Europese socialezekerheidsstelsels. En in het kader van de IMCO Commissie, ben ik als voorzitster bij nagenoeg alle trilogen betrokken. De resterende tijd kan ik gebruiken voor het ontvangen van ngo’s, Europese bedrijfskoepels en burgers. Ook probeer ik zoveel mogelijk wisselwerking te bewerkstelligen met het Vlaamse en federale niveau, via collega-parlementsleden binnen Groen.

“Ik zou graag meebouwen aan een écht sociaal Europa.”

 

Waar wilt u op inzetten? Waar wilt u op het einde van de legislatuur uw stempel op gedrukt hebben? 

Onlangs vroeg Politico mij welke wet ik zou maken, indien het EP zelf initiatiefrecht zou hebben. Daarop antwoordde ik dat ik (in dat hypothetisch geval) meteen regelgeving rond hormoonverstoorders zou invoeren en aanscherpen. Mijn fundamentele bezorgdheid hieromtrent is immers wat mij initieel naar de politiek dreef. Binnen mijn huidige bevoegdheden in de EMPL en IMCO Commissie daarentegen, zou ik graag meebouwen aan een écht sociaal Europa. Een Europa dat mensen beschermt, ook wanneer ze voor een digitaal platform werken en/of over de grens. Een duurzamer Europa, waar we een zo circulair mogelijke economie nastreven en bedrijven aanmanen om hun producten zoveel en zolang mogelijk te repareren. Ook een eerlijk Europa, waar we veilig kunnen surfen zonder dat onze data ongevraagd opgeslagen, gebruikt en gedeeld worden.

“De EU heeft invloed op de lucht die we inademen, de producten die we consumeren en het voedsel dat we eten.”

 

Welke verwachtingen werden ingevuld, welke niet? Wat heeft u verrast (bij uw intrede) in het Europees Parlement?

Het aantal aanvragen dat ik dagelijks ontvang voor een gesprek, dat had ik vooraf onmogelijk kunnen inschatten. Mijn kantoor krijgt dagelijks honderden e-mails. De aanvragen komen van alle uithoeken in Europa en vanuit alle sectoren en domeinen. Helaas is de tijd die ik overhoud naast mijn parlementaire verplichtingen schaars en kan ik dus onmogelijk iedereen zien. Hoe interessant de onderwerpen nog mogen zijn. En, hoewel bij sommige mensen helaas het beeld leeft dat Europarlementsleden gemakzuchtig of lui hun loon opstrijken, was zelfs ik erg verrast over hoe naarstig politieke groepen, Europarlementsleden en commissies streven om bepaalde dossiers te mogen behandelen. Met vaak een hevige interne strijd tot gevolg. Hoe groter de dossiers, hoe liever iedereen ze op hun bord wil, echt waar!

“Zeker wanneer het om regionale en lokale overheden gaat, is het belangrijk om de link met Europa te versterken.” 

 

Wat maakt Europa belangrijk voor u?

Europa is overal. De EU heeft invloed op de lucht die we inademen, de producten die we consumeren en het voedsel dat we eten. Haar rol is dus cruciaal! Want meer en meer ben ik bezorgd over vervuilende, hormoonverstorende en kankerverwekkende stoffen in ons leefmilieu. Europa moet haar bevolking daartegen beschermen, met extra aandacht voor de zwakkeren, zoals (ongeboren) kinderen of kansarme groepen.

Wat kan VLEVA, het Vlaams middenveld en lokale overheden voor u doen?

Zoals ik al zei, is mijn tijd om verschillende belangengroepen en -organisaties te ontmoeten schaars. Wanneer men zich dus op geaggregeerd niveau vertegenwoordigt, kan ik in één klap met een hele waaier aan burgers en/of bedrijven aan tafel zitten. Zeker wanneer het om regionale en lokale overheden gaat, is het belangrijk om de link met Europa te versterken. Het is iets waar ik ook tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen op ingezet heb. In verschillende gemeentes ging ik uitleggen wat Europa reeds voor die specifieke regio betekend heeft en hoe mensen onbewust elke dag in aanraking komen met Europa. Zelf wil ik de voeling met het lokale niveau zeker niet verliezen. Het helpt daarbij natuurlijk enorm dat ik gemeenteraadslid ben gebleven in mijn eigen gemeente.
 

Maak een account aan

Volg ons