U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meet the MEPs: Kris Peeters

19 november 2019 - door Grete Hellemans

De komende vijf jaar drukken de 12 (nieuw) verkozen Vlaamse MEPs hun stempel op het Europese beleid. 

Bij het begin van de legislatuur gaven we je al een korte introductie in onze blog ‘Wie zijn de nieuwe Vlaamse MEPs’. 

Nu is het tijd om hen echt te leren kennen. In deze blogreeks ‘Meet the MEPs’ leggen we hen enkele vragen voor: Wie zijn ze en wat zijn hun Europese plannen?

Vandaag: Kris Peeters.

Placeholder

Wat is uw functie en wat deed u voordien?

Enkel weken geleden hebben de leden van de subcommissie Veiligheid en Defensie, waar ik ook lid van ben, mij unaniem verkozen tot voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO. Dat is een hele mond vol om te zeggen dat ik het NAVO-beleid van het Europees Parlement zal coördineren.
 
Daarnaast ben ik lid van de Conferentie van delegatievoorzitters, van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, Commissie buitenlandse zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Tot slot ben ik ook lid van de Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 
Een uitgebreid pakket aan bevoegdheden, waar ik mijn eerder opgedane ervaring als Vlaams minister, minister-president en federaal vicepremier goed voor kan gebruiken. En natuurlijk ook de ervaring vanuit mijn tijd bij Unizo. Waar ik als adviseur begonnen ben en eindigde als gedelegeerd bestuurder.

“Je moet de visie ontwikkelen om de EU voor de komende decennia beter te laten werken voor Vlamingen.”

 

Hoe ziet uw parlementair werk eruit?

Het is de eerste keer dat ik parlementslid ben. Sinds 2004 heb ik altijd uitvoerende mandaten gehad. Al die jaren nam ik gemiddeld 50 kleine en grote beslissingen per dag. Als Europarlementariër zit je in een andere situatie. Uitgezonderd bij stemmingen moet je weinig beslissingen nemen. 

Toch ligt er altijd heel wat werk op de plank. Je moet de visie ontwikkelen om de EU voor de komende decennia beter te laten werken voor Vlamingen. En daarbij antwoorden formuleren op de grote vraagstukken van onze tijd. Daarbij komt natuurlijk een nauwgezette controle van wat de commissarissen uitvoeren.

Waar wilt u op inzetten? Waar wilt u op het einde van de legislatuur uw stempel op gedrukt hebben? 

Europa moet op de eerste plaats welvaart en veiligheid voor haar burgers creëren. In een geglobaliseerde wereld als de onze, zijn de meeste uitdagingen grensoverschrijdend. Daar heeft de EU dus een grote rol in te spelen. Denk aan veiligheid, defensie, Artificiële Intelligentie, klimaat, sociale ondersteuning, migratie, ontwikkelingssamenwerking en noem maar op.
 
Maar wat we op EU-niveau doen, moeten we ook goed doen. De stem die we nu bijvoorbeeld hebben in het buitenlands beleid is zeer stil. In het Syrische conflict zijn we gewoon weggespeeld. De Europese Unie hamert terecht op politiek en diplomatiek overleg om geschillen op te lossen, want praten moet altijd de eerste reflex zijn. Maar het is wel moeilijk om te praten en een sterke positie in te nemen wanneer men geen instrumenten heeft om deze positie af te dwingen. Het zal er dus op aankomen om wat veiligheids- en buitenlands beleid betreft, niet alleen te reageren, maar ook te ageren.
 
Op economisch vlak moet EU haar gewicht in de strijd gooien om hoge productstandaarden te introduceren. Zo wordt consumentenbescherming mondiaal verhoogd. Grensoverschrijdende fraude moet aangepakt worden.
 
Wanneer het gaat over Artificiële Intelligentie is het aan Europa om standaarden te zetten voor de ethische en juridische vraagstukken. AI zal de 21ste eeuw vormgeven. Het is belangrijk dat Europa hierin investeert, zodat het niet afhankelijk wordt van de VS of China. En ook dat we ook het ‘terminator’ scenario kunnen vermijden. Sommige lachen hier mee, anderen waaronder Elon Musk waarschuwen hiervoor. Het is dus zeker iets dat met veel aandacht gevolgd moet worden. 
 
Op klimaatvlak moeten we een voortrekkersrol spelen. We hebben de brains en de middelen om nieuwe technologieën uit te werken. Op deze manier moeten we de EU klimaatneutraal maken tegen 2050 én andere continenten (voornamelijk Afrika) helpen om hun economische groei op een duurzame en klimaatvriendelijke manier te bewerkstelligen. 

“Een sterke Europese Unie is van cruciaal belang om onze Europese waarden en welvaart in de toekomst te kunnen beschermen.”

 

Welke verwachtingen werden ingevuld, welke niet? Wat heeft u verrast (bij uw intrede) in het Europees Parlement?

In de loop der jaren is het Europees parlement een belangrijke speler binnen de EU en op het wereldtoneel geworden. Met ongeveer een half miljard burgers die rechtstreeks vertegenwoordigd zijn, mag dat ook wel. Toch was de scherpte van bijvoorbeeld de hoorzittingen voor kandidaat-commissarissen een aangename verrassing. Het toont dat parlementsleden hun taak serieus nemen en ook het verschil kunnen maken. Je bent hier misschien bezig met dossiers die minder snel een impact hebben. Maar de impact - eens het proces is afgerond - is des te groter. Kijk maar eens naar de hoeveelheid Belgische wetten en Vlaamse decreten die een vertaling zijn van EU-richtlijnen.

Wat maakt Europa belangrijk voor u?

De wereld verandert in sneltreinvaart, en een sterke Europese Unie is van cruciaal belang om onze Europese waarden en welvaart in de toekomst te kunnen beschermen. Zeker in deze geglobaliseerde tijden.

Klimaat, migratie, economische groei combineren met sociale vooruitgang, sociale en fiscale rechtvaardigheid. Vele oplossingen voor onze grote uitdagingen liggen op het internationale toneel, meer dan het nationale. Daarom is een sterke Europese Unie meer dan ooit nodig.
 
Mijn keuze is trouwens geen nieuw engagement. Ik heb al lang een sterke Europese overtuiging en ben erg actief binnen de Europese Volkspartij. Als christendemocraten hebben we een belangrijke Europese traditie, die ik wil verderzetten. Het is hier in Europa goed leven en dat is mede door de traditie van grote christendemocraten zoals Tindemans, Dehaene, Vandenbrande, Martens en Van Rompuy. Aan dit immens belangrijk project verder werken, beschouw ik als een grote eer.

“Zorgen dat de EU Vlaanderen vooruit helpt, kan enkel wanneer we tijdens het beleidsproces goed weten wat er leeft in Vlaanderen.”

 

Wat kan VLEVA, het Vlaams middenveld en lokale overheden voor u doen?

We mogen niet vergeten dat Europa bijzonder belangrijk is voor Vlaanderen en de Vlaamse economie.  Als open exportgerichte economie is de Europese Unie onze afzetmarkt.  Meer dan 70% van de Vlaamse uitvoer gaat naar onze EU-partners. Meer dan 230 miljard per jaar omzet!

De economische realiteit illustreert het belang van een nauwe band tussen alle niveaus en de EU. Die band versterken daarin spelen agentschappen zoals VLEVA, maar ook het Vlaams middenveld en de lokale overheden een cruciale rol. Dat gaat trouwens ook veel verder dan het puur economische. Op elk beleidsniveau kunnen we alle mogelijke input gebruiken. Zorgen dat de EU Vlaanderen vooruit helpt, kan enkel wanneer we tijdens het beleidsproces goed weten wat er leeft in Vlaanderen. Dus laat de feedback maar komen!
 

Maak een account aan

Volg ons