U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Maken sociale media de EU populair?

29 augustus 2018 - door Stagiair

Het is geen geheim dat de Europese Unie niet door iedereen even graag wordt gezien. Met de nakende uitstap van het Verenigd Koninkrijk duiken er steeds meer doemscenario’s op over het einde van de Unie. In deze blog onderzoeken we of en hoe sociale media de EU populair kan maken.

 

1. Bepaal je doel & ken je publiek

Weet waarom je aanwezig bent op sociale media en houd dat doel voor ogen. Enkel zo kan je sociale media strategisch inzetten. Sociale media hebben niet één hoofddoel. De reden waarom je sociale media gebruikt, kan gaan van ‘naamsbekendheid creëren’, over ‘maatschappelijke engagement promoten’ tot ‘klanten ondersteunen’.

Placeholder

De aanwezigheid van de EU op sociale media heeft als doel burgers te informeren, ervaringen te delen, het beleid of campagnes te promoten, én te interageren met belanghebbenden. Zoek uit wat het meest rendeert en de grootste meerwaarde biedt. Kies bovendien je sociale media platform aan de hand van het publiek dat je wenst te bereiken:

  • De Eurobarometer van 2022 stelt dat televisie nog altijd de eerste politieke informatiebron vormt voor de ondervraagde Belgen. Indien je 65+’ers wil bereiken, doe je dit best via de klassieke kanalen. Voor personen tussen 15 en 49 jaar is vooral de smartphone dé centrale nieuwsbron. Lees er alles over in de digimeter van VLEVA-lid imec.

  • Voorlopig blijft Facebook het meest populaire sociale media platform, naast YouTube. Maar, Instagram is opkomend, vooral in het segment van 20 tot 49-jarigen. Dan is er ook LinkedIn, het professionele netwerk, en Twitter waar voornamelijk diegenen die werken met en rond de Europese Unie op zitten, ook wel ‘the bubble’ genoemd.

2. Ontwikkel een digitale strategie

72% van de Belgen zeggen dat ze slecht geïnformeerd zijn over EU-aangelegenheden. Door enkel online te zijn, gaan we de Europese Unie niet redden. Die 72% moet zijn weg zien te vinden naar de juiste kanalen. Dit kan door creatief te zijn en eruit te springen.

Vertel verhalen op mensenmaat. Iedereen ziet graag het gezicht achter een naam of de personen achter een organisatie. Het twitteraccount van DG Trade van de Europese Commissie heeft de meeste interacties in vergelijking met de andere twitteraccounts van de EU. Waarom? Ze gebruiken GIF’s, emoji’s, foto’s en filmpjes. Het is een logisch gebruik binnen de bredere visie van de Europese Unie. Want, in de EU draait alles om communiceren in meerdere talen. Enkel zo kan je iedereen aanspreken. En, iedereen begrijpt GIF’s en emoji’s, ongeacht de taal die je spreekt. De laatste jaren zijn steeds meer social media accounts van de EU-instellingen deze strategie beginnen te gebruiken.

Lees het artikel “The magic behind the EU’s most lit Twitter account”.

3. Verzamel mascottes

Toch wordt de impact van sociale media overroepen. Er is immers een groot verschil tussen enerzijds ‘aandacht geven aan iets’ (het liken of sharen in de virtuele wereld) en anderzijds er ‘actief iets mee doen’ (een actie ondernemen in de ‘échte’ wereld). Dit noemen we slacktivisme, een recent digitaal fenomeen. Om iemand aan te zetten tot een gedragsverandering is er meer nodig.

Daarom heb je mascottes nodig. Mensen die zeggen waarom je goed bent. Want “eigen lof stinkt” nietwaar? De interactie met influencers offline en online is cruciaal om je berichten uit te dragen. Een Vlaamse mascotte voor de EU is alvast Jelle Cleymans. Hij sprak zich recent uit als pro-Europees tijdens een uitzending van Van Gils en Gasten.

4. Wees aanspreekbaar en toon empathie

Praat met je volgers. Antwoord op hun commentaren en/of vragen. Beter een slecht antwoord, dan geen antwoord. Toon dat je openstaat voor dialoog én debat. Sociale media zijn geen eenrichtingsverkeer.

Ook Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevestigde dit tijdens de burgerdialoog in Leuven: “Eurosceptisch zijn is goed, het daagt ons uit. Met Eurofobie geraken we niet vooruit.”

5. Begrijp en gebruik het algoritme

Elk sociaal medium heeft een ander algoritme. Maar meestal komt het hierop neer: hoe meer en hoe sneller je iets liket, of nog beter, hoe sneller je op iets reageert, hoe meer kans het heeft om gezien te worden.

Nu is het aan jou! Begin alvast met de EU te volgen op deze sociale media kanalen:

Op Twitter:

Op Facebook:

Op LinkedIn:

Op Instagram:

Volg ook zeker VLEVA op sociale media om op de hoogte te blijven van EU nieuws:

Maak een account aan

Volg ons