U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Leden in Europa: VLIZ speelt belangrijke rol in het Europese mariene datalandschap

29 september 2020 - door Simon De Wachter

Onze leden zijn zeer actief in Europa, zoveel is duidelijk. Daarom laten we hen graag aan het woord over hun Europese projecten én ambities. Deze week: het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Er zijn heel wat spelers in het Europese mariene datalandschap, met het VLIZ in een belangrijke rol.
 

Placeholder

Het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet)

Vooreerst is er EMODnet, het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk. Dat is een dienstverlenend platform gericht op het ontsluiten van de rijkdom aan mariene data en observaties. De Europese Commissie (DG MARE) wil hiermee de enorme stroom aan gegevens afkomstig van monitorings- en onderzoeksprogramma’s kanaliseren en vlotter beschikbaar maken, zowel voor onderzoekers, voor de overheid en de bedrijfswereld.

Het EMODnet portaal is tevens het kloppend hart van het geïntegreerd maritiem beleid van de Europese Unie. Een strategische maritiem beleid kan alleen gevoerd worden als het onderbouwd is door een breed scala aan vlot toegankelijke gegevens over het marien milieu en de menselijke activiteiten in de oceaan.

Het VLIZ coördineert het thematische EMODnet biologie-portaal en ontwikkelt het centrale EMODnet portaal dat een gestroomlijnde toegang voorziet naar alle EMODnet diensten. De Vlaamse bijdrage aan EMODnet-biologie bestaat uit de constructie, het onderhoud en de verdere uitbouw van een centrale databank met verspreidingsgegevens van soorten verzameld door heel wat Europese mariene instituten en gecoördineerd door VLIZ.

LifeWatch

Een voorbeeld van zo’n datastroom die uiteindelijk in EMODnet belandt, zijn de gegevens afkomstig van het LifeWatch mariene observatorium. Dit observatorium bestaat uit maandelijkse monitoringscampagnes met het onderzoeksschip Simon Stevin, en data afkomstig van sensorennetwerken geïnstalleerd in het Belgisch deel van de Noordzee. 

Verder beheert het VLIZ in het kader van LifeWatch ook globale databanken die een belangrijke bijdrage leveren aan het mariene biodiversiteitsonderzoek op Vlaams, Europees en globaal niveau. Voorbeelden zijn het Wereldregister van Mariene Soorten (WoRMS), EurOBIS en Marine Regions. Deze componenten worden geïntegreerd in de LifeWatch infrastructuur als onderdeel van de Vlaamse bijdrage aan de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) LifeWatch.

Heeft u vragen of wilt u meer info? Het VLIZ helpt u graag verder. 

Meer info: 

Kaart met het voorkomen van het roeipootkreeftje Calanus finmarchicus. Deze kaart is ontwikkeld met DIVA (Data-Interpolating Variational Analysis). Gegevens zijn verstrekt door SAHFOS (Continuous Plankton Recorder survey). De kaart toont hoe deze koudwatersoort de opwarming van het oppervlaktewater de afgelopen vijftig jaar volgt. (Credit: EMODnet Biology-project)

EMODnet lanceerde recent de ‘Atlas of European Marine Life’, een reeks nieuwe en innovatieve dataproducten over het mariene leven in Europese wateren. De aangeboden modellen, kaarten en analyses illustreren de brede waaier aan output die gebruikers zelf kunnen genereren op basis van door EMODnet Biology beheerde data. De dataproducten kunnen helpen om fundamentele en beleidsgestuurde vragen te beantwoorden over natuurlijke tendensen en over de menselijke impact in Europese wateren.

Maak een account aan

Volg ons