U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Leden in Europa: Met de steun van Europa verdiept Odisee zich in aquacultuur

17 februari 2020 - door Simon De Wachter

Onze leden zijn zeer actief in Europa, zoveel is duidelijk. Daarom laten we hen de komende weken aan het woord over hun Europese projecten én ambities. Deze week: Odisee Hogeschool, één van de grootste onderwijsinstellingen van Vlaanderen (Associatie KU Leuven).

Zowel op vlak van onderwijs en onderzoek participeert Odisee in verschillende Europese projecten. In 2019 haalde de hogeschool maar liefst 16 Europese projecten binnen. Aqua-ERF, het onderzoekscentrum voor aquacultuur verbonden aan de opleiding Agro- en Biotechnologie, is zelfs ontstaan in kader van een Europees project.

Placeholder

Een economische toekomst voor aquacultuur met de steun van Europa

Het Interreg IVa project AquaVlan ging na of aquacultuur in al zijn vormen een economische toekomst heeft binnen de grensregio Vlaanderen-Nederland. Verschillende Vlaamse en Nederlandse partners deden samen onderzoek naar  thema’s zoals schelpdierenteelt, zilte teelt, duurzame viskweek en onderwijs. Odisee startte binnen het AquaVlan-project met haar allereerste aquacultuuronderzoek en richtte hiervoor het onderzoekscentrum Aqua-ERF op. De hogeschool onderzocht het potentieel van de commerciële kweek van zoetwaterkabeljauw. Zo konden ze nagaan hoe deze vergeten vissoort op een duurzame manier terug op de markt gebracht kan worden. Enkele jaren later gingen al meerdere kwekers met deze vis aan de slag. 

Europees project kreeg vervolg: AquaVlan 2

AquaVlan kreeg een opvolger: AquaVlan 2. Dat Interreg Vlaanderen-Nederland-project ondersteunde bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in Vlaanderen en Nederland met technische innovaties. Bedrijven kregen via het project de unieke kans om hun bedrijfsspecifieke vraag te laten beantwoorden via onderzoek door één of meerdere projectpartners. Odisee werkte in het project vooral aan de ontwikkeling van duurzamere voeders voor aquacultuur. Met hun onderzoek toonden ze aan dat vismeel in grote mate vervangen kan worden door alternatieve eiwitbronnen, zoals pluimenmeel – een restproduct uit de pluimveesector. In de nabije toekomst hopen ze een product te ontwikkelen dat vismeel volledig kan vervangen.

Europese projecten rond onderwijs

Odisee wil ook haar studenten de mogelijkheid geven om internationale ervaringen op te doen. Daarom is ze partner in het Erasmus+-project Aqua-view. Daarvoor werd een langdurige samenwerking opgezet tussen Europese scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, hogescholen en de internationale industrie in de aquacultuursector. In dit consortium wordt gewerkt aan de ontwikkeling van opleidingen die voldoen aan de behoeften van de industrie, de Europese doelstellingen en de Sustainable Development Goals in de aquacultuur. Dat moet in de toekomst leiden tot inzetbare werknemers die in staat zijn om in een internationale sector te werken en zo de intra-Europese arbeidsmobiliteit vorm te geven.

Maar daar blijft het niet bij voor Odisee. De hogeschool is ook betrokken bij het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen-project Smart Aquaponics. Aquaponics is een duurzaam, geïntegreerd teeltsysteem voor planten en vis, waarbij de afvalstoffen uit de visteelt (aquacultuur) gebruikt worden om gewassen (hydroponics) te bemesten. Binnen dat project wordt enerzijds een beheersoftware ontwikkeld die de toepassing van aquaponics toegankelijker moet maken. Anderzijds wordt een ‘serious game’ ontwikkeld: een educatief videospel voor smartphone en tablet waarmee studenten kunnen leren hoe ze een aquaponicssysteem moeten runnen. Odisee werkt in het project mee aan het educatieve luik.

Europese projecten een schot in de roos

De Europese projecten hebben stuk voor stuk bijgedragen tot de ontwikkeling van kennis en expertise binnen ons onderzoekscentrum en onze opleidingen. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontplooien van ons netwerk en hebben ons als hogeschool dichter bij bedrijven gebracht in de aquacultuursector. Daar zijn mooie samenwerkingen uit voortgevloeid, waar we nog steeds de vruchten van plukken in tal van lopende onderzoeksprojecten.” Zo getuigen Jurgen Adriaen en Thomas Abeel, onderzoekers bij Aqua-ERF.

“Ook op het gebied van onderwijs speelt Odisee nu een belangrijke rol in het aquacultuurlandschap. We slagen er in om ondernemers, bedrijven en studenten op een laagdrempelige manier in contact te brengen met aquacultuur. We leiden hen op en bieden hen kansen om praktijkervaring op te doen.”

Interesse in een cursus aquacultuur? De specialisatiecursus is zopas begonnen, inschrijven kan nog tot 15 maart! 

Jouw Europees project in de kijker? 
Laat het ons weten via subsidieteam@vleva.eu.
 

Maak een account aan

Volg ons