U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-Toekomstconferentie: “Elke lidstaat heeft een VLEVA nodig”

08 februari 2022 - door Veronique Vennekens

Eind 2019 kondigden de Europese Commissie en het Europees Parlement aan dat ze een ware ‘Conferentie over de Toekomst van Europa’ zouden lanceren. In een gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kan je zelfs het volgende lezen: “Wij, de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie, willen dat burgers deelnemen aan het debat en inspraak hebben over de toekomst van Europa. Wij verbinden ons er gezamenlijk toe naar de Europeanen te luisteren en gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Conferentie, met volledige inachtneming van onze bevoegdheden en de in de Europese Verdragen neergelegde beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.”

Placeholder

De burger heeft misschien niet de pen vast in het toekomstverhaal van Europa, maar in Vlaanderen heeft VLEVA de Conferentie gebruikt als momentum om stakeholders uit het Vlaamse middenveld te bevragen.

Samen met de Vlaamse overheid en het Vlaams Parlement organiseerde VLEVA sessies waarin het Vlaamse middenveld de kans kreeg om hun Europese visie duidelijk te maken en aanbevelingen te doen. Of dit een grote impact zal hebben via de Toekomstconferentie, weten we op dit moment nog niet. Maar het zal wél een impact zal hebben op het Vlaams-Europees beleid.

Vlaamse best practices als inspiratie voor EU-beleid

Op 23 november 2021 organiseerde het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid (DKBUZA) en VLEVA samen een participatief stakeholderevent in het kader van de Conferentie. Dit gebeurde in opdracht van Vlaams Minister-President Jan Jambon. 

De panelleden (ArcelorMittal, Flanders Food en VLEVA-leden Digitaal Vlaanderen, VITO en imec) stelden daar hun best practices voor in verband met de groene en digitale transitie én deden concrete beleidsaanbevelingen in dat kader. De resultaten van het evenement zullen de verdere ontwikkeling van het Vlaams-Europees beleid omtrent de thema’s digitalisering en duurzaamheid voeden. Welk beleid heeft het Vlaamse middenveld nodig om écht uit te blinken in de groene en digitale transitie?

Met dit evenement werd ook de kans gegrepen om de Vlaamse ambities en de reeds geboekte successen binnen de thema’s digitalisering en duurzaamheid meer kenbaar te maken bij het Vlaamse middenveld, de burger, de Vlaamse overheid en de instellingen van de Europese Unie. Bij VLEVA weten we al langer dat het in de kijker zetten van innovatieve projecten vaak gepaard gaat met discussies over hiaten en struikelblokken in de wetgeving. We proberen zo vaak mogelijk onze leden de kans te geven om hun best practice voor te stellen. Zo wakkeren we het debat rond Europees beleid aan. 

(Her)bekijk dit evenement via deze pagina.

De brug naar Europa

Op 3 februari 2022 organiseerde VLEVA een tweede event in het kader van de toekomstconferentie, deze keer in samenwerking met het Vlaams Parlement. Tijdens deze sessie kwamen de kloof tussen de Vlaming en de EU, de verwachtingen van de Vlaming ten aanzien van Europa en de rol van een deelstaat als Vlaanderen binnen de EU aan bod. 

Deze thema’s werden besproken door een panel van experten uit het Vlaams middenveld, lokale overheden en de academische wereld. ‘Europa is binnenland geworden’ - en daarom willen de VLEVA-leden niet langer gewoon inspraak maar écht wegen op het Europees beleid. Daar is een rol weggelegd voor zowel VLEVA, de Vlaamse overheid als het Vlaams Parlement.

Lid zijn van VLEVA zorgt ervoor dat de Europese Unie en Europees beleid vaker een gespreksonderwerp zijn binnen een organisatie. Koepelorganisaties zijn uitermate belangrijk om ook kleine spelers een stem te geven in beleidsvorming. Door het lidmaatschap bij VLEVA van die koepelorganisaties, sijpelt Europese beleidsvorming ook door tot die kleine spelers. 

Uit de panelgesprekken blijkt dat de VLEVA-leden goed op de hoogte zijn van de prioriteiten en doelstellingen van de EU. Ze tonen daarnaast ook een grote bereidheid om actief bij te dragen aan die doelstellingen. Dat enthousiasme werd ook overgebracht op het Vlaams Parlement en de diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de EU, Axel Buyse.

(Her)bekijk dit evenement via deze pagina.

Op naar de EU-Toekomstconferentie?

De resultaten van beide evenementen worden toegevoegd aan het digitaal platform van de EU-Toekomstconferentie. Op dit platform wordt alle input van burgers, stakeholders en overheden verzameld. Daarnaast worden de resultaten van beide evenementen gebruikt als input voor de tussenkomst van Vlaanderen tijdens de plenaire sessie van de Conferentie

Het evenement met het Vlaams Parlement wordt anderzijds ook uitgebreid toegelicht en besproken in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement. Zo verschijnen de aangehaalde problematieken op de radar van het Vlaams Parlement.

Maar VLEVA laat het daar niet bij. Wij verspreiden de input uit beide evenementen verder naar Vlaamse Europarlementsleden en Vlamingen actief in relevante Europese instellingen.

Elke lidstaat kan een VLEVA gebruiken

VLEVA speelde bij deze twee evenementen de essentiële rol van bruggenbouwer tussen het Europese en het Vlaamse niveau. De EU-toekomstconferentie was voor VLEVA een opportuniteit om de Europese aanbevelingen en best practices van VLEVA-leden zichtbaar te maken op het Europese én Vlaamse niveau. De Vlaamse overheid en het Vlaams Parlement kregen op een gestructureerde manier ambitieuze en realistische aanbevelingen vanuit het Vlaamse middenveld. 

VLEVA geeft leden, partners en andere stakeholders de unieke kans om impact te hebben op Vlaamse beleidsmakers. Zo kunnen ze de manier waarop beleidsmakers naar ‘Vlaanderen in Europa’ kijken scherper stellen. Het Vlaamse middenveld begrijpt hoe belangrijk de EU is en wil graag op dat Europese beleid wegen. VLEVA zorgt ervoor dat zowel de Vlaamse als Europese beleidsmakers hier aandacht voor hebben en het middenveld vaker betrekt in besluitvorming.

VLEVA zag deze toekomstconferentie vanaf de start eerder als een momentum om de visie van het Vlaamse middenveld in de verf te zetten, en is daar uitermate in geslaagd. Om het in de woorden van Karl Vanlouwe (Vlaams Vertegenwoordiging bij de EU-toekomstconferentie) te zeggen: ‘Elke lidstaat zou een VLEVA moeten hebben’.

Vragen? Neem gerust contact met ons op via info@vleva.eu

Maak een account aan

Volg ons