U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-financiering: hoeveel budget is er nog voor jouw project?

04 mei 2018 - door Melanie De Caluwé

De onderhandelingen voor het volgende meerjarig financieel kader van de Europese Unie draaien op volle toeren. We zouden haast vergeten dat de meeste subsidieprogramma’s nog blijven doorlopen tot 2020. Sommige programma’s zullen verdwijnen of een andere invulling krijgen. Dit is dus hét moment om jouw projectvoorstel nog in te dienen.

Placeholder

Horizon2020

Van het oorspronkelijke budget van 80 miljard euro blijft voor de periode 2018-2020 nog 30 miljard euro over. In het werkprogramma dat de Commissie heeft opgesteld voor de periode 2018-2020 staan de onderdelen vermeld waarop de Commissie de komende jaren zal focussen:

 1. Innovatie gecreëerd door de markt: met de European Innovation Council wil de Commissie innovatieve bedrijven steunen bij het op de markt brengen van nieuwe producten. De eerste fase van dit project heeft een budget van 2.7 miljard euro.

 2. Politieke prioriteiten:
  - Een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst opbouwen (3.3 miljard euro)
  - Circulaire economie (941 miljoen euro)
  - Digitalisering en transformatie van Europese industrie en diensten (1.7 miljard euro)
  - Bevordering van de efficiëntie van de veiligheidsunie (1 miljard euro)
  - Migratie (200 miljoen euro)

 3. Het versterken van een internationale R&I samenwerking (meer dan 1 miljard euro)

Voor meer informatie over Horizon2020 in Vlaanderen kan je terecht bij NCP Flanders.

COSME

COSME is het Europese programma voor kmo’s en ondernemers. Het resterende budget voor COSME tot 2020 bedraagt 1.1 miljard euro. Meer informatie over de mogelijkheden binnen dit programma kan je terugvinden bij Enterprise Europe Vlaanderen.

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit een cultuur luik en een media luik. Bij het cultuurprogramma komen er tot 2020 geen oproepen meer voor platformen en netwerken. Het cultuur luik heeft voor 2018 een budget van 70.6 miljoen euro, voor 2019 en 2020 mag je ongeveer hetzelfde budget verwachten. Er zal nog één oproep zijn voor literaire vertalingen. Hierbij wordt per aanvraag maximaal 100.000 euro toegekend om een pakket van 5 tot 10 fictiewerken te vertalen en promoten in Europa.

Wat betreft de samenwerkingsprojecten is er nog budget om per jaar 70 tot 80 kleinschalige projecten te steunen. Zij kunnen tot 200.000 euro per project krijgen. Daarnaast kunnen er per jaar 10 grootschalige projecten goedgekeurd worden. De projecten kunnen tot 2 miljoen euro Europese steun krijgen.

Het Media-programma heeft voor 2018 een budget van zo’n 112.3 miljoen euro voor alle programmaonderdelen. Ook voor 2019 en 2020 mag de sector zich aan zo’n budget verwachten voor deze programmalijn.

Voor meer informatie over Creative Europe in Vlaanderen kan je terecht bij de Creative Europe Desk Vlaanderen.

Europa voor de Burger

Europa voor de Burger heeft een totaal budget van 187 miljoen euro. Voor 2018 wordt het maximale budget gelimiteerd tot 24.4 miljoen euro. Bijna 5 miljoen euro gaat naar Europees herdenken, 18.2 miljoen euro naar democratisch engagement en burgerparticipatie en 1.3 miljoen naar horizontale acties. Gemiddeld wordt er jaarlijk zo’n 22.5 miljoen euro toegekend aan projecten. In 2020 wordt er slechts één call verwacht in maart voor alle onderdelen.
De prioriteiten voor 2018-2020 voor Europees herdenken kan je hier terugvinden.

Erasmus+

Het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ voor 2018 kent dit jaar maximaal 2.7 miljard euro toe van de totale 14.7 miljard euro voor de volledige periode 2014-2020. Voor 2019 en 2020 mogen we ervan uitgaan dat ze hetzelfde budget opzij hebben gezet.

Het is weinig waarschijnlijk dat het Erasmus+ programma verdwijnt na 2020. Commissaris Oettinger heeft al laten vallen dat er niet geknipt zal worden in het budget van Erasmus+ en Horizon2020. Grote voorstander van Erasmus+? Je kan een petitie ondertekenen om het budget van het programma te vertienvoudigen.

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds is een uitzondering in dit overzicht. Er kunnen nog ESF middelen worden toegekend tot 2023 in plaats van 2020. Het resterende budget is ongeveer 232 miljoen euro. 14 miljoen hiervan is gereserveerd voor het beheer en de evaluatie van het programma, de rest wordt verdeeld over projectpromotoren.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bestaat uit verschillende types programma’s. Hierbij een overzicht van de resterende budgetten:

Grensoverschrijdende programma’s:

Interregionaal programma:

 • URBACT: 23.2 miljoen euro (enkel voor netwerkoproepen)

Connecting Europe Facility - Transport

Momenteel is ongeveer 95% van het beschikbare CEF Transport subsidiebudget al toegewezen aan projecten, meer specifiek ca. 22.3 miljard euro aan 641 projecten.

Binnenkort opent er ook nog een nieuwe 2018 call met een totaal budget van 450 miljoen euro. VLEVA en het Vlaams Departement Mobiliteit & Openbare Werken organiseren hierover een Vlaamse Infodag op 6 juni.

Voor 2019-2020 is nog ongeveer 590 miljoen euro aan subsidies voorzien.

PDPO III

Via het programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn er fondsen beschikbaar voor het ondersteunen van de landbouw en plattelandsbeleid. Steun aan jonge boeren en opleidingen komen aan bod maar er is ook aandacht voor milieu en plattelandsontwikkeling. Voor dit programma is nog 317.981.245 euro beschikbaar voor de resterende periode. Net zoals bij het Europees Sociaal Fonds kan men nog budgetten toekennen tot 2023.

LIFE

LIFE is het subsidieprogramma voor milieu, natuurconservatie en klimaatactie projecten in Europa. Voor 2018-2020 is er nog zo’n 1.657.063.000 euro beschikbaar. 1.24 miljard euro hiervan gaat naar het subprogramma milieu, 413.245.250 euro gaat naar het subprogramma klimaatactie. Meer weten over de exacte verdeling van de fondsen? Klik hier.

Hoe kunnen wij je helpen?

Zit je met een goed projectidee? Niet zeker in welk programma jouw project het beste past? Kan je niet meteen de juiste call vinden? Contacteer het VLEVA-subsidieteam (subsidieteam@vleva.eu) en wij wijzen je graag de weg!

Weet je al in welk programma jouw project het beste past? Zoek de juiste call voor jouw project via onze subsidiewijzer. Zoek je een Vlaams contactpunt voor een Europees subsidieprogramma? Raadpleeg dan onze lijst met nationale contactpunten.

Maak een account aan

Volg ons