U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Dit zijn dé 6 prioriteiten van von der Leyen I

07 januari 2020 - door Grete Hellemans

Voorlopig is het nog even wachten op het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie. Maar, voorzitter Ursula von der Leyen lichtte al een tipje van de sluier op. Net zoals haar voorganger Jean Claude Juncker stuurde ze een beleidsdocument de wereld in: ‘Een Unie die de lat hoger legt’. Daarin staan 6 prioriteiten die de komende vijf jaar als leidraad dienen.

Placeholder

A European Green Deal

De Europese Unie wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. Om dit te bereiken, heeft de Europese Commissie op 11 december de European Green Deal gepresenteerd. Een ambitieus pakket van maatregelen dat burgers en bedrijven in staat moet stellen mee te gaan in een duurzame groene transitie.

Maatregelen die verzameld werden in een eerste roadmap, variëren van ambitieus verminderen van emissies, en investeren in geavanceerd onderzoek en innovatie, tot het behoud van de natuurlijke omgeving van Europa.

Ondersteund door investeringen in groene technologieën, duurzame oplossingen en nieuwe bedrijven, wil de Green Deal een nieuwe EU-groeistrategie zijn. Daarnaast zet de Green Deal in op een rechtvaardige transitie waarbij specifieke aandacht gaat naar bepaalde regio’s. Zo wordt later deze maand nog het just transition mechanism voorgesteld.

An economy that works for people

Deze Europese Commissie zet ook in op het sociale karakter van de markteconomie. Waar economieën kunnen groeien terwijl armoede en ongelijkheid verminderen. Met Europa als stabiele basis moet de economie volledig kunnen inspelen op de behoeften van de burgers van de EU.

Om die stabiliteit te waarborgen zal versterkt worden ingezet op kleine en middelgrote ondernemingen. Ook het voltooien en verdiepen van de kapitaalmarktenunie en de economische en monetaire unie staan hierbij hoog op de agenda.

A Europe fit for the digital age

Digitale technologieën verbinden de wereld vandaag op onvoorziene manieren en met een ongekende snelheid. Hoewel Europa vandaag al verschillende normen stelt op het gebied van telecommunicatie en gegevensbescherming, blijft het achter op andere gebieden van de digitale economie. Inzetten op investeringen in blockchain, high-performance computing, quantum computing, algoritmen en nieuwe tools voor veilige gegevensuitwisseling en gebruik zijn het uitgangspunt op weg naar innovatie.

Data and Artificial Intelligence (AI) -technologieën kunnen helpen bij de ontwikkeling van slimme oplossingen voor veel maatschappelijke uitdagingen. Van gezondheid tot landbouw en beveiliging tot productie. Het wegnemen van belemmeringen voor leren en een verbeterde toegang tot kwaliteitsonderwijs zijn daarbij van cruciaal belang. Ze effenen de weg voor een nieuwe Europese onderwijsruimte.

Promoting our European way of life

De nieuwe Europese Commissie wil de komende 5 jaar meer inzetten op de bescherming van de Europese waarden. 

De principes van de rechtsstaat vormen de leidraad in de visie van von der Leyen voor een Unie waar gelijkheid, tolerantie en sociale rechtvaardigheid centraal staan.  De commissie zal een alomvattend Europees rechtsstaatmechanisme lanceren op basis waarvan zij jaarlijks objectief verslag moet uitbrengen over de stand van zaken. Dit alles valt onder de bevoegdheid van Didier Reynders, Europees Commissaris van justitie. 

Daarnaast ligt de focus op modernisering van het asielbeleid van de EU waarbij samenwerking met partnerlanden essentieel is om een nieuwe start te maken inzake migratie.

A stronger Europe in the world

De Europese Commissie pleit voor een op regels gebaseerde wereldorde waarbij de EU een meer actieve rol kan spelen in een multilaterale wereld.

Een sterke, open en eerlijke handelsagenda, die van Europa een aantrekkelijke vestigingsplaats maakt. Dat is van cruciaal belang om de rol van de EU als wereldleider te versterken. En zo tegelijkertijd de hoogste normen voor klimaat-, milieu- en arbeidsbescherming te waarborgen. Europees leiderschap betekent ook schouder aan schouder samenwerken met buurlanden en partners, een alomvattende strategie voor Afrika introduceren en het Europese perspectief over de landen van de Westelijke Balkan bevestigen.

De commissie streeft naar een gecoördineerde aanpak van extern optreden - van ontwikkelingshulp tot het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - dat een sterkere en meer verenigde stem voor Europa in de wereld verzekert.

A new push for European democracy

De ongezien hoge opkomst bij de Europese verkiezingen van 2019 toont de blijvende relevantie van de Europese democratie. De Europese Commissie hamert echter op een sterkere rol van Europese burgers in het besluitvormingsproces. Op de conferentie over de toekomst van Europa kunnen Europese burgers hun prioriteiten over de toekomst van de Europese Unie op tafel leggen.

Om de democratie tegen externe inmenging te beschermen, zal de Europese Commissie inzetten op een gemeenschappelijke aanpak om kwesties als desinformatie en online haatberichten aan te pakken.

De commissie zal haar partnerschap met het Europees Parlement, de stem van het volk, versterken door haar betrokkenheid bij alle stadia van internationale onderhandelingen te waarborgen, evenals transparantie en integriteit gedurende het hele wetgevingsproces.

Het definitieve werkprogramma verwachten we in februari 2020. 

Blijf zeker bij VLEVA want wij volgen alles op de voet voor jou!

Maak een account aan

Volg ons