U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De prioriteiten van het Sloveens Voorzitterschap

06 juli 2021 - door Simon De Coster

De maand juli brengt elk jaar een nieuwe voorzitter van de Raad van de Europese Unie met zich mee. Het Voorzitterschap van de Raad volgt een beurtrol die om de zes maanden doorschuift naar een nieuwe lidstaat. Voor het najaar van 2021 is Slovenië aan de beurt, met de slogan “Samen. Weerbaar. Europa.”

Placeholder

Voorzitterschap van de Raad

Het Sloveens Voorzitterschap is de komende zes maanden voor de tweede keer verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van alle raadsvergaderingen. Daarnaast zal Slovenië de Raad ook vertegenwoordigen op externe aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld trilogen. Op die manier heeft het voorzitterschap van de Raad een impact hebben op de beleidsagenda en het officiële standpunt van de Raad.

Elke lidstaat schuift tijdens zijn voorzitterschap enkele prioriteiten naar voren: bepaalde dossier krijgen meer aandacht dan andere. Maar waar zal het Sloveens Voorzitterschap zich op focussen? In zijn programma kondigt Slovenië vier prioriteiten aan voor de komende zes maanden.

Weerbaarheid, strategische autonomie en herstel van de EU

Het Sloveens voorzitterschap wil dat de Unie leert uit de COVID19-pandemie, en zo in de toekomst beter voorbereid is op gelijkaardige crises. Men wil de capaciteit en weerbaarheid van de zorg versterken maar ook samenwerking tussen lidstaten in crisissituaties verbeteren. Daarvoor wordt al in juli een high level conferentie georganiseerd.

De Europese weerbaarheid gaat echter verder dan enkel de pandemie: denk maar aan de afhankelijkheid van externe actoren, cyberaanvallen, etc. Daarom willen de Slovenen extra aandacht geven aan cyberveiligheid en de beveiliging van kritieke infrastructuur.

Niet enkel weerbaarheid, maar ook autonomie is belangrijk voor het nieuwe voorzitterschap. Met name autonomie op technologisch en medisch (vaccins, medicijnen, infrastructuur,...) vlak. Het Sloveens Voorzitterschap zal daarom een medisch onderzoeks- en productieautoriteit oprichten: het European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA).

Het economisch herstel wil het voorzitterschap vooral langs de lijnen van een groene en digitale transitie laten verlopen. Daarbij worden enkele prioriteiten aangegeven:

  • Nieuwe eigen middelen om de lidstaten te ontlasten: met name de digitale taks en het Carbon Border Adjustment Mechanism worden genoemd
  • Duurzame en slimme mobiliteit, door middel van een ontwikkeld TEN-T en breed gebruik van alternatieve brandstoffen, maar ook e-mobility en meer treinverkeer
  • Duurzaam grondstoffengebruik in landbouw, bescherming van rurale gebieden en een sterkere link tussen landbouw en toerisme
  • Digitale autonomie door betere connectiviteit, veilige infrastructuur, digitalisering van publieke diensten, 5G beschikbaarheid,...
  • Herstel van enkele specifieke sectoren, zoals de toeristische sector.
  • Het belang van wetenschap en onderzoek om een succesvolle groene en digitale transformatie te bekomen

Conferentie over de Toekomst van de EU

Ook in de Toekomstconferentie, waarin iedereen de kans krijgt zijn of haar mening te geven over de toekomst van de EU, zal het Sloveens Voorzitterschap een rol spelen. Zij zijn van mening dat sommige uitdagingen enkel op Europees niveau aangepakt kunnen worden. Anderzijds zijn er ook uitdagingen die makkelijker aangegaan kunnen worden op het niveau van de lidstaten.

De Slovenen willen er vooral voor zorgen dat alle legitieme meningen gehoord worden en dat er een eerlijk en open debat kan plaatsvinden. In het kader hiervan zal in september een Strategisch Forum over de Toekomst van de EU georganiseerd worden

Een Unie van de Europese manier van leven, rule of law en gelijkheid

Respect voor regels en voor onze fundamentele vrijheden en rechten vormen de basis van de ‘Europese manier van leven’. Volgens de Slovenen moet daar dan ook voldoende nadruk op gelegd worden. Zij ijveren voor een Unie die gebaseerd is op het beschermen van mensenrechten en vrijheden, waaronder het recht op vrije meningsuiting. En voor een Unie waarin rechten en verantwoordelijkheden mooi in balans zijn.

Volgens de Slovenen zijn er enkele criteria cruciaal om onze manier van leven te beschermen

  • Pluraliteit van de media en strijd tegen fake news
  • Respect voor de rule of law, waarbij het tweede jaarlijks ‘rule of law’ verslag nauw zal opgevolgd worden
  • Vertrouwen van de burger in publieke instellingen

Een geloofwaardige en veilige Unie

De laatste Sloveense prioriteit werken aan een geloofwaardige en veilige Europese Unie. Daarvoor wordt er gesproken over het uitdragen van de Europese waarden buiten de Unie, maar ook over het versterken van strategische allianties, zoals de transatlantische relaties.

Voor de interne veiligheid kijkt het Sloveens Voorzitterschap vooral naar de Schengenzone. Daarbij wil men werk maken van de implementatie van de nieuwe Schengenstrategie. Wat betreft externe veiligheid ijveren de Slovenen voor een meer effectief buitengrensbeleid. Bovendien willen ze ook een betere aanpak van illegale migratie. Dat kan bijvoorbeeld door een consistent terugkeerbeleid, en een meer geharmoniseerd asielbeleid doorheen de Unie.

Ook mensensmokkel, grensoverschrijdende misdaad, fake news en terrorisme worden genoemd als grootste dreigingen waar de Unie tegen moet strijden.

Sloveens Werkprogramma

Een hele lijst aan prioriteiten dus. Al die prioriteiten zijn gekoppeld aan specifieke beleidsdossiers waarover op Europees niveau onderhandeld wordt. Het Sloveens Voorzitterschap heeft alle relevante beleidsdossiers per Raadsformatie verzameld in een uitgebreid overzicht. 

Maak een account aan

Volg ons