Leerplichtonderwijs

De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen om hun schoolonderwijsstelsels te ontwikkelen. Hoewel elk land verantwoordelijk is voor de organisatie en de inhoud van zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel, is het ook voordelig om samen te werken bij zaken die van gezamenlijk belang zijn.

De ministers van onderwijs van de EU-landen hebben de volgende prioriteiten bepaald:

2021 – 2027: What the future holds for Education and Research

Icon EVENT 2021 – 2027: What the future holds for Education and Research

9 April 2019 11:45–14:30

The University of Birmingham will host the first UnILiON Open Talk event. This new UnILiON series of events offers an exciting opportunity for all stakeholders (UnILiON and outside UnILiON) to...

Read more
Project Developmentworkshop 2018: call for partners

Icon NIEUWS Project Developmentworkshop 2018: call for partners

10 September 2018 - door email_registra…

On 22 and 23 November, VLEVA organises a project developmentworkshop for Erasmus project ideas. Is your organization interested in participating in an international project where you can exchange...

Read more

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Leerplichtonderwijs

Tibor Navracsics is Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Sport. DG EAC is het verantwoordelijke Directoraat-Generaal van de Europese Commissie.

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over het beleid inzake onderwijs, beroepsopleiding en jeugd is de Raad Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport, die formeel vier keer per jaar bijeenkomt. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Besluiten op basis van de gewone wetgevingsprocedure worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Cultuur en Onderwijs de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad.

leerplichtonderwijs
Follow us