Cultuur en Media

De Europese Unie kan geen eigen cultuurbeleid maken, dat is voorbehouden aan de lidstaten en/of regio's. Europa probeert wel het gemeenschappelijke cultureel erfgoed te beschermen en de culturele diversiteit te promoten. Met subsidieprogramma's zoals Creative Europe en de Europese Culturele Hoofdsteden proberen ze de Europese cultuur in de kijker te zetten. De Commissie kan aanbevelingen doen en rapporten publiceren maar heeft verder geen invloed op het beleid van de lidstaten zelf.

Science and Innovation for Europe's Future: Towards a strategic approach

Icon EVENT Science and Innovation for Europe's Future: Towards a strategic approach

3 July 2019 11:00–14:00
BIP, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel

On 3 July The Guild of European Research-Intensive Universities organises an interdisciplinary debate on how science and innovation can – and should – help...

Read more
Towards Creative Inclusion in Adult Education

Icon EVENT Towards Creative Inclusion in Adult Education

18 September 2018 09:30–14:00
EESC (JDE61), Belliardstraat 99, Brussel
Read more

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Cultuur en Media

Er is geen apart directoraat-generaal verantwoordelijk voor cultuur. Er bestaat wel een uitvoerend agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) die de subsidieprogramma's beheert en aanbevelingen en rapporten opstelt. De Hongaarse commissaris Tibor Navracsics heeft cultuur in zijn portefeuille. 

In het Europees Parlement komen de Europarlementsleden samen in het CULT comité (cultuur en onderwijs) om cultuuraangelegenheden te bespreken.

De nationale of regionale ministers bevoegd voor cultuur bespreken de aanbevelingen van de Commissie in de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS).

cultuur
Follow us