Beroepsonderwijs en -opleiding

Beroepsonderwijs en -opleiding wordt in Europese termen Vocational Education and Training (VET) genoemd.

De Europese Commissie probeert samen met de nationale overheden, de werkgevers en werknemers, en landen buiten de EU:

  • de kwaliteit van de opleiding te verbeteren (vooropleiding, nascholing)
  • het niveau van docenten, instructeurs en andere medewerkers in de sector te verhogen
  • de opleidingen beter af te stemmen op de arbeidsmarkt
2021 – 2027: What the future holds for Education and Research

Icon EVENT 2021 – 2027: What the future holds for Education and Research

9 April 2019 11:45–14:30

The University of Birmingham will host the first UnILiON Open Talk event. This new UnILiON series of events offers an exciting opportunity for all stakeholders (UnILiON and outside UnILiON) to...

Read more
Project Developmentworkshop 2018: call for partners

Icon NIEUWS Project Developmentworkshop 2018: call for partners

10 September 2018 - door email_registra…

On 22 and 23 November, VLEVA organises a project developmentworkshop for Erasmus project ideas. Is your organization interested in participating in an international project where you can exchange...

Read more

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Geen dossiers gevonden

Beroepsonderwijs en -opleiding

De Europese doelstellingen moeten worden verwezenlijkt via:

Tibor Navracsics is Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Sport. DG EAC is het verantwoordelijke Directoraat-Generaal van de Europese Commissie.

De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. De raadsformatie die beslist over het beleid inzake onderwijs, beroepsopleiding en jeugd is de Raad Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport, die formeel vier keer per jaar bijeenkomt. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Besluiten op basis van de gewone wetgevingsprocedure worden genomen met gekwalificeerde meerderheid.

Voor het Europees Parlement beoordeelt de parlementaire commissie Cultuur en Onderwijs de voorstellen van de Europese Commissie en de eventuele aanvullingen van de Raad.

Follow us