U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Horizontale overeenkomsten tussen ondernemingen – herziening EU-mededingingsregels

14 July 2021 - door Veronique Vennekens

Tot 5 oktober kan je deelnemen aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie rond de herziening van de EU-mededingingsregels. Specifiek gaat de bevraging over horizontale overeenkomsten tussen ondernemingen.

In dit initiatief worden de volgende zaken herzien:

  • de regels om O & O- en specialisatieovereenkomsten vrij te stellen van aspecten van aspecten van het EU-mededingingsrecht
  • de richtsnoeren bij deze regels

Het doel is:

  • ondernemingen duidelijke richtsnoeren te geven over de horizontale samenwerkingsovereenkomsten die zij mogen sluiten zonder het risico te lopen inbreuk te maken op het mededingingsrecht
  • het administratieve toezicht op horizontale samenwerkingsovereenkomsten door de Commissie, nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechtbanken te vereenvoudigen

Meer informatie over deze openbare raadpleging kan je hier terugvinden.

Jouw stem in Europa: Horizontale overeenkomsten tussen ondernemingen – herziening EU-mededingingsregels
Follow us