U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Sociaal fonds als tegengewicht voor invoeren ETS wegvervoer en gebouwen

20 June 2021 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie overweegt een sociaal fonds voor klimaatmaatregelen op te richten als een regeling voor de handel in emissierechten (ETS) voor wegvervoer en gebouwen wordt ingevoerd. Dit fonds moet kwetsbare huishoudens beschermen tegen mogelijke prijsstijgingen voor verwarmings- en transportbrandstoffen. Dit zei Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie en belast met de Europese Green Deal, op 9 juni tijdens de zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

Het fonds zal worden gefinancierd met een deel van de inkomsten uit de ETS voor het wegvervoer en gebouwen, zodat de lidstaten eventuele negatieve sociale gevolgen kunnen compenseren voor de meest kwetsbare burgers.

Sociaal fonds als tegengewicht voor invoeren ETS wegvervoer en gebouwen

België wil garanties

De aankondiging van de heer Timmermans kan een aantal lidstaten geruststellen die bezorgd zijn over de sociale gevolgen. 

Terwijl de invoering van een ETS voor het wegvervoer en gebouwen steun krijgt van onder meer Duitsland, hebben Oost-Europese lidstaten al ernstige bedenkingen geuit. Tussen deze twee polen zijn andere landen, zoals Frankrijk en België, terughoudend.

“België wil garanties voor billijkheid en solidariteit en wil dat de sociale gevolgen worden aangepakt voordat huishoudens met een koolstofprijs worden geconfronteerd”, zei de Belgische minister van Klimaatactie Zakia Khattabi (8 juni). Daarnaast benadrukte zij dat een koolstofprijs is nuttig, maar dat de inkomsten moeten worden doorgesluisd naar huishoudens en bedrijven. Verder zijn krachtige regulerende maatregelen, zoals geharmoniseerde normen en standaarden voor verwarming en koeling, minstens even belangrijk zijn als de koolstofprijs.

Volgende stappen

De herziening van de EU-ETS-richtlijn vormt een van de hoekstenen van het ‘Fit for 55’ energie- en klimaatpakket dat de Commissie op 14 juli voorstelt.

Bron en meer lezen

Bulletin Quotidien Europe, 10/6/2021: European Commission considering setting up social fund if ETS for road transport and buildings is created, says Frans Timmermans

Persbericht 8 /6/2021: La minister de l’action climatique Zakia Khattabi expose sa vision et ses priotités pour la future politique climatique européenne

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us