U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Verordening duurzame batterijen overdracht aan Sloveens voorzitterschap

14 June 2021 - door Ina De Vlieger

De EU-ministers van milieu hebben nota genomen van het door de Portugese minister, João Pedro Matos Fernandes, gepresenteerde voortgangsverslag over de ontwerpverordening voor batterijen en batterijafval.  Dit verslag weerspiegelt de besprekingen die zijn gevorderd over de hoofdstukken II en VII van een verordening die van essentieel belang is voor de elektriciteits- en de mobiliteitssector.

Alle delegaties zijn voorstander van een dubbele juridische grondslag (interne markt en milieu) en zien uit naar het advies van de Juridische dienst van de EU-Raad. Vele delegaties dringen erop aan dat het probleem van de gevaarlijke stoffen in batterijen in het kader van de REACH-verordening wordt behandeld en niet in een afzonderlijke procedure.

Verordening duurzame batterijen overdracht aan Sloveens voorzitterschap

Nog openstaande vragen

  • juridische grondslag
  • duurzaamheids- en veiligheidsvoorschriften
  • het verband met de EU-wetgeving inzake "afval", met inbegrip van inzamelingsstreefcijfers
  • zorgvuldigheidseisen.

Overdracht van Portugees naar Sloveens voorzitterschap

  • Het is een complexiteit dossier waarvoor en nog meningsverschillen zij over het tijdschema en de ambitie van de doelstellingen.
  • Alle ministers danken het Portugese voorzitterschap voor de enorme hoeveelheid werk dat is verzet.
  • Dit dossier wordt in de loop van juni verder besproken voordat het Sloveense voorzitterschap het roer overneemt.

Volgende stappen

De Commissie hoopt dat de Raad van de EU tegen het einde van het jaar zijn standpunt zal kunnen bepalen, zodat de onderhandelingen met het Parlement in de eerste helft van 2022 kunnen worden afgerond.

 

Persbericht Raadmilieu: Environment Council, 10 June 2021

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us