U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Interreg V 2 Zeeën - oproep 2

Deadline

Doelstellingen

De tweede subsidieoproep van Interreg V 2 Zeeën staat open tot 4 januari 2016.U dient projecten in voor alle doelstellingen van het programma:  Prioritaire as 1: Technologische en sociale innovatieSD 1.1: Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie in het 2 ZeeëngebiedSD 1.2: Bevordering van innovatie door relevante actoren in sleutelsectoren in het 2 Zeeën-gebiedSD 1.3: Ontwikkeling van sociale innovatie i.v.m. grote maatschappelijke uitdagingen in het 2 Zeeëngebied Prioritaire as 2: Koolstofarme technologieënSD 2.1: Uitbreiding van de invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen door bedrijfsleven, overheden en burgers Prioritaire as 3: Aanpassing aan klimaatveranderingSD 3.1: Verbetering van het aanpassingsvermogen van publieke en private actoren om hun klimaatadaptatiemaatregelen beter te coördineren en de weerbaarheid te verbeteren Prioritaire as 4: Hulpbronnenefficiënte economieSD 4.1: Bevordering van een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen door de invoering van nieuwe oplossingen voor een groenere samenleving

Budget

Bij de 2e oproep kunnen projecten een vast percentage van 60% EFRO- subsidie aanvragen (tenzij er sprake is van staatssteun). 

Begunstigden

In principle any organisation relevant for the project and actively participating in the project can be part of the partnership, independently of its legal status.Only organisations having legal personality are entitled to participate in a project as formal partners. Consultancy firms having as primary objective the development and management of European projects are not entitled to participate in a project as formal partners. Subject to approval by the Monitoring Committee, a partner located outside the Programme area can participate in a project if:

  • its involvement is pertinent in relation to the project theme
  • its involvement represents a clear added value for the partnership
  • its involvement fulfils the 20% ERDF threshold as required by Article 20 of Regulation (EU) No 1299/2013

Info & contact

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us