U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity 2021

Deadline

Code

539

Inleiding

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke basisopleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity. Dit aanbod moet zoveel mogelijk gestoeld zijn op CS-gerelateerde opleidingsformules die hun nut al bewezen hebben (internationaal, academisch, …) en moet aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande aanbod.

Doelstellingen

We gaan via deze oproep op zoek naar een mogelijk basis-opleidingsaanbod gericht op het verhogen van de competenties van de werknemers rond CS, dat aansluit op het beleid van ondernemingen die de CS-maturiteit wensen te verhogen. Er moet hierbij hoofdzakelijk aandacht zijn voor basiscompetenties en -vaardigheden (incl. 21e eeuwse vaardigheden) voor werknemers die versterkend zijn voor de cyberveiligheid van de ondernemingen.

Budget

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 840.000,00 euro waarvan 340.000,00 euro ESF-financiering en 500.000 euro financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen. Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project.

Begunstigden

Finale doelgroep van de ontwikkelde opleiding/trajecten zijn ondernemingen en hun werknemers (bedrijfsleiders, leidinggevenden én werknemers).

Promotoren: Organisaties die een opleidingsaanbod gericht op ondernemingen (vanaf één werknemer) willen ontwikkelen.

Info & contact

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Read more
Follow us