U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over Conferentie van de toekomst van de EU

04 March 2021 - door Simon De Coster

Het Europees Parlement en de Raad vonden een akkoord over een gemeenschappelijke verklaring betreffende de Conferentie over de Toekomst van de EU.

  • Gedeeld voorzitterschap tussen Raad, Parlement en Commissie
  • Start verwacht op 9 mei 2021
  • Conclusies na 1 jaar
Akkoord over Conferentie van de toekomst van de EU

Gemeenschappelijke Verklaring

Het is al een tijdje wachten op de Conferentie over de Toekomst van de EU. De bedoeling was om op 9 mei 2020 (Europadag) te starten, en twee jaar lang Europese burgers, overheden en middenveld de kans te geven hun input te geven over hoe de toekomst van Europa eruit moest zien.

De coronacrisis maakte een start op 9 mei 2020 onmogelijk. Een dispuut over het voorzitterschap van de conferentie bemoeilijkte bovendien Gemeenschappelijke Verklaring van de instellingen. Die verklaring werd nu dan toch goedgekeurd door zowel de ambassadeurs van de lidstaten, als door de voorzittersconferentie van het Europees Parlement. Naar verwachting zal de Europese Commissie de verklaring volgende week ook ondertekenen.

Wat mogen we verwachten?

De netelige kwestie van het voorzitterschap van de Conferentie werd opgelost met een gedeeld voorzitterschap. Zowel Raad, Parlement als Commissie zijn vertegenwoordigd in het voorzitterschap. Het idee om 1 persoon voorzitter te maken, waarvoor onder meer Guy Verhofstadt genoemd werd, vond dus geen doorgang. 

Ook het uitvoerend comité van de Conferentie, die de dagelijkse werking zal sturen, zal een driekoppig voorzitterschap bevatten. In deze stuurgroep mag elke instelling in totaal 3 leden afvaardigen (waarvan telkens 1 voorzitter), aangevuld met 4 observatoren. Zij nemen beslissingen bij consensus. De kans bestaat dat Guy Verhofstadt één van de drie voorzitters van het uitvoerend comité zal worden, al is dat nog niet zeker.

Men verwacht dat de conferentie uiteindelijk zal starten op 9 mei 2021. Oorspronkelijk was de bedoeling om ze 2 jaar te laten duren, maar uiteindelijk zal dat maar 1 jaar zijn. Men verwacht de conclusies tijdens het Frans voorzitterschap van de Raad in 2022.

Volgens de verklaring zal de Conferentie een bottom-up oefening zijn waarbij burgers centraal staan. Iedereen zal zich kunnen uitspreken via events op Europees, nationaal, transnationaal of regionaal niveau. Ook middenveld en stakeholders zullen daarbij betrokken worden. De verklaring verwijst onder meer naar Europese burgerpanels, nationale burgerpanels, thematische events, etc.

Alle input zal verzameld worden op een meertalig digitaal platform. Daarnaast wordt er een feedback mechanisme voorzien om alle input om te vormen tot concrete aanbevelingen.

  • Hier kan u het persbericht van het Europees Parlement nalezen.
  • De gemeenschappelijke verklaring kan u terugvinden in bijlage.

 

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us