U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: strategie voor duurzame en slimme mobiliteit - advies Comité van de Regio's

24 February 2021 - door Simon De Wachter

Het Europees Comité van de Regio's zal een advies opstellen over de Europese strategie voor duurzame en slimme mobiliteit en heeft Robert van Asten, viceburgemeester van Den Haag, aangesteld als rapporteur voor het advies.

Door middel van een schriftelijke raadpleging wil de heer van Asten relevante belanghebbenden raadplegen en hun standpunt over de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit verzamelen.

Jouw stem in Europa: strategie voor duurzame en slimme mobiliteit - advies Comité van de Regio's

De rapporteur zou het op prijs stellen als u uw opmerkingen en/of standpuntnota's met betrekking tot het onderwerp zo snel mogelijk (en idealiter vóór 8 maart 2021) per e-mail zou kunnen sturen naar het CvdR COTER-secretariaat via coter@cor.europa.eu.

Het onderwerp zal voor het eerst worden besproken door de rapporteur, de CvdR-leden en de Europese Commissie tijdens de COTER-vergadering van 26 februari 2021 en het ontwerpadvies zal worden goedgekeurd tijdens de COTER-vergadering op 23 april 2021. De goedkeuring van het advies tijdens de CvdR-plenaire vergadering is gepland voor 30 juni/1 juli 2021.

Klik hier voor meer informatie.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us