U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen

Deadline

Doelstellingen

De detailhandel zal komende jaren gekenmerkt worden door een verregaande transformatie. De oorzaken hiervoor zijn te vinden in een veranderd consumentengedrag, de sterk toegenomen verkoopoppervlakte terwijl het verbruik ongeveer constant bleef en de groei van het marktaandeel van e-commerce als extra distributiekanaal.   Met de nota "Winkelen in Vlaanderen 2.0" bouwt de Vlaamse regering verder op een Vlaams winkelbeleid waarbij de rol van de stads- en gemeentekernen versterkt wordt. Kernversterking vormt hierbij het sleutelwoord als het over detailhandel gaat. Een divers winkelaanbod in gemeente- en stadskernen verhoogt hun aantrekkelijkheid voor horeca, diensten, toeristen, consumenten én inwoners. Levendige kernen zijn daarbij ook veiligere kernen. Het beleid biedt zo de kans om de binnenstad of gemeentecentrum te ontwikkelen tot een waar belevingscentrum. De cijfers van de toegenomen winkelleegstand bevestigen de noodzaak voor een kernversterkend beleid. Dit vraagt om de ontwikkeling van een duidelijke visie door steden en gemeenten die de eigen gemeentegrenzen overstijgt, vermits deze grenzen voor consumenten de facto irrelevant zijn. Daarnaast biedt een heldere detailhandelsvisie met afgebakende kernwinkelgebieden ook perspectief voor privé-investeerders: investeren in innovatieve concepten en actualisatie van handelspanden vergt voldoende lange exploitatiezekerheid. De sensibilisering van ondernemers is dus ook een rol die voor de steden en gemeenten is weggelegd. Wanneer de gemeenten een regierol opnemen in het detailhandelsbeleid, dan moet in de detailhandelsvisie ook voldoende aandacht zijn voor mobiliteit, horeca, citymarketing, … Een succesvol beleid vraagt namelijk om een geïntegreerde aanpak. De oproep richt zich naar werkingsprojecten in Prioriteit 2 ‘Ondernemerschap’. De projectvoorstellen dienen te passen binnen specifieke doelstelling 2 - ‘Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen.     

Budget

Het EFRO - steunpercentage bedraagt maximaal 40%. De EFRO – bijdrage en (eventuele) cofinanciering door de Vlaamse overheid kunnen samen maximaal 85%bedragen van de totale projectkosten. De toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering dient uiterlijk bij de definitieve goedkeuring te worden bevestigd. Aan de projectpromotoren wordt een eigen financiële bijdrage van minimaal 15% gevraagd. Voor deze oproep word een budget voorzien van 2.300.000 euro EFRO-steun

Info & contact

Meer lezen: http://www.agentschapondernemen.be/artikel/oproep-1-bevorderen-van-een-… Provinciale EFRO-contactpunten :

 Stedelijke EFRO-contactpunten :

  • Stad Antwerpen, bezoekadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, correspondentie: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, Steven.Sterkx@stad.Antwerpen.be (tel. 03/338.61.92)
  • Stad Gent, Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, Correspondentie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, joris.demoor@gent.be (tel. 09/266.58.08)

 Centraal Programmasecretariaat

  

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us