U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

LEADER

Deadline

Doelstellingen

Op 22 mei 2015 keurde de Vlaamse Regering de twaalf nieuwe Leader-plattelandsgebieden in Vlaanderen goed.  Leader wil de  plattelandsfactoren helpen om het potentieel van hun regio op langere termijn verder te ontwikkelen.  Een zogenaamde 'Plaatstelijke Groep' (PG) kan een lokale ontwikkelingsstrategie uitwerken en uitvoeren. Hieraan nemen zowel publieke als private actoren uit verschillende sociaal-economische sectoren en verenigingen deel. Deze groep bepaalt de procedure voor indiening en goedkeuring van projecten. Leader verleent subsidies aan initiatieven die sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden. De nadruk ligt afhankelijk van het gebied op streekidentiteit, landbouw- en natuureducatie, plattelandsarmoede, agrobiodiversiteit, open ruimte,  De nadruk ligt op een gebiedsgerichte, coherente en innovatieve aanpak. Samenwerkingsprojecten en netwerkvorming komen zeker ook in aanmerking. 

Budget

Er is een totaal budget van 33,6 miljoen euro voorzien tot 2020.  De twaalf gebieden en het budget zijn verspreid over de vijf Vlaamse provincies:

  • West-Vlaanderen (8 miljoen euro): Westhoek en Midden-West-Vlaanderen
  • Oost-Vlaanderen (7,2 miljoen euro): Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Waasland
  • Vlaams-Brabant (5,6 miljoen euro): Pajottenland en Hageland 
  • Antwerpen (6,6 miljoen euro): MarkAante Kempen, Kempen Oost, Kempen Zuid
  • Limburg (6 miljoen euro): Haspengouw, Kempen-Maasland

Begunstigden

Alle organisaties

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us