U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De relanceplannen van minister Lydia Peeters

15 December 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de webinar 'Vlaamse Veerkracht' boog de voltallige Vlaamse Regering zich over het relanceplan en hoe dit kadert binnen het Europese herstelplan. Meer daarover vind je hier.

Maar hoe ziet die concrete implementatie van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' er dan precies uit? Dat vertelt minister Lydia Peeters ons voor de beleidsdomeinen mobiliteit en openbare werken. 

Uit het economisch relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ wordt ongeveer 885 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken voor de jaren 2021 en 2022. Deze komen bovenop de reguliere investeringsmiddelen van tussen de 2,2 en 2,6 miljard euro. Die zal Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters besteden aan vier belangrijke werven

  • Fietsen
  • Verkeersveiligheid
  • Duurzaamheid
  • Hervormingen
De relanceplannen van minister Lydia Peeters

De middelen vanuit het relanceplan kunnen ook ingezet worden voor andere projecten, bijvoorbeeld voor de nieuwe sluis in Zeebrugge, de Oosterweelverbinding, de Ring rond Brussel en investeringen in de waterwegen

1. Fietsinfrastructuur

Vanuit de relancemiddelen wordt 250 miljoen euro voorzien om te investeren in fietsinfrastructuur, wat het totaal op 335 miljoen euro brengt voor 2021. Via deze middelen kunnen we een schaalsprong maken op vlak van fietsbeleid, dat de modal shift in Vlaanderen moet stimuleren. Er wordt onder andere geïnvesteerd in veilige en comfortabele fietspaden langs de gewestwegen, fietssnelwegen en verlichting aan fietspaden.

2. Verkeersveiligheid

200 miljoen euro uit het relanceplan wordt voorzien om de verkeersveiligheid van onze infrastructuur te verhogen. Dat budget gaat naar de aanpak van gevaarlijke punten, veilige schoolroutes, verkeersverlichting en dynamisch verkeersmanagement en de aanpak van verouderde bruggen, tunnels en kades.

3. Duurzaamheid

Er wordt maar liefst 385 miljoen euro voorzien voor duurzame mobiliteitsprojecten. Wat het personenvervoer betreft, gaan er middelen naar de vergroening van de busvloot van De Lijn, de uitrol van laadpalen en LED-verlichting langs de gewestwegen. Voor het goederenvervoer staat de modal shift centraal. Zo wordt er geïnvesteerd in de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal, extra kaaimuren, pompen op de waterweg in het kader van de Blue Deal en de opwaardering van de Dender. 

4. Hervormingen

Ten slotte is er de werf rond hervormingen, waar niet rechtstreeks relancemiddelen naartoe gaan. Het moet ervoor zorgen dat de middelen zo snel mogelijk en accuraat aangewend kunnen worden. De hervormingen hebben onder meer betrekking op het schrappen van interne procedures, verminderen van doorlooptijd, assetmanagement en vereenvoudigen van vergunningsprocedures. 

De lokale besturen zullen een belangrijke rol spelen bij de uitwerking van de projecten.

Bekijk het deel van minister Peeters tijdens de webinar via deze link.

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us