U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoe staat het met de dossiers rond consumentenbescherming?

01 December 2020 - door Veronique Vennekens

De laatste weken is er heel wat gebeurd rond verschillende dossiers voor consumentenrechten.

  • Het Europees Parlement heeft het standpunt van de Raad over de collectieve verhaalprocedure goedgekeurd. De richtlijn is hiermee eigenlijk aangenomen.
  • Het Europees Parlement keurt resolutie goed die ‘Right to Repair’ centraal zet.
  • In 2021 mag je meer wetgeving rond consumentenbescherming verwachten van Eurocommissaris Didier Reynders.
Hoe staat het met de dossiers rond consumentenbescherming?

Richtlijn collectieve verhaalprocedure is aangenomen

Het Europees Parlement keurde het standpunt van de Raad goed in tweede lezing. Hiermee steunen ze het interinstitutioneel akkoord dat gesloten werd in juni 2020. Consumenten krijgen hierdoor het Europees recht op een collectieve verhaalprocedure indien ze slachtoffer worden van illegale praktijken door grote bedrijven, ongeacht in welke lidstaat de overtreding werd begaan.

Hoe zal dit werken?

  • Gekwalificeerde entiteiten worden aangeduid in elke lidstaat om gerechtelijke en corrigerende maatregelen te nemen in naam van een groep consumenten.
  • Indien het over een grensoverschrijdende inbreuk gaat moeten deze entiteiten voldoen aan een set geharmoniseerde criteria.
  • Indien het over een nationale procedure gaat zullen de lidstaten zelf de criteria bepalen die in lijn zijn met de doelstelling van de richtlijn.

Om misbruik tegen te gaan zijn enkele extra maatregelen opgenomen in de richtlijn. Zo zal de verliezer van de procedure de kosten van de verhaalprocedure moeten betalen.

Consumenten zullen hiervan gebruik kunnen maken als het gaat over databescherming, financiële diensten, reizen en toerisme, energie, telecommunicatie, gezondheidsdiensten en de rechten van lucht- en treinpassagiers.

De richtlijn is geldig 20 dagen na de publicatie in het Europees publicatieblad. Lidstaten hebben dan 24 maanden om het om te zetten in nationale wetgeving. Daarop volgen nog eens 6 maanden voor het afdwingbaar is.

Right to Repair centraal in resolutie Europees Parlement

De initiatief resolutie van het Europees Parlement vraagt de Europese Commissie om wetgeving voor te stellen die een duurzame interne markt tot stand brengt.

In de tekst staat dat zo’n wetgeving consumenten garandeert dat ze:

  • systematisch recht op herstellingen hebben
  • snelle toegang tot (goedkope) vervang-onderdelen hebben
  • duidelijke en geharmoniseerde informatie over de duurzaamheid van producten krijgen dankzij verplichte labeling

De niet-wetgevende resolutie werd aangenomen met 395 stemmen voor, 94 tegen en 207 onthoudingen.

De consument zou met zo’n maatregelen een echte speler worden in de duurzaamheid die door de Green Deal en het actieplan voor circulaire economie naar voor wordt gebracht. Het Europees Parlement vraagt ook aan de Europese Commissie om ‘voortijdige veroudering’ op de blacklist van oneerlijke commerciële praktijken toe te voegen.

Deze tekst wordt nu naar de Europese Commissie gestuurd. Zij kunnen dit gebruiken als inspiratie voor nieuwe wetgeving. Begin november 2020 lanceerde Eurocommissaris Didier Reynders een nieuwe consumentenagenda. Hierin stippelde de Europese Commissie de plannen voor consumentenbescherming uit voor de komende 5 jaar.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us