U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

MFK onderhandelingen opnieuw muurvast

20 October 2020 - door Simon De Coster

De Europese co-legislatoren willen de laatste puntjes op de i zetten in de MFK onderhandelingen. Vooral deze aspecten zorgen voor wrijvingen

  • Versterking van belangrijkste programma's
  • Rule of law conditionaliteit
  • Faciliteit voor herstel en veerkracht
MFK onderhandelingen opnieuw muurvast

De onderhandelingen voor een nieuw MFK leken in een laatste rechte lijn te zitten. De Europese staatshoofden en regeringsleiders kwamen na een marathontop in juli overeen hoeveel de Europese Unie de komende zeven jaar mag uitgeven. Enkel het Europees Parlement moest daar nog haar goedkeuring over geven. Maar dat gaat niet zo vlot.

In het verleden liet het Europees Parlement wel vaker optekenen dat ze hun goedkeuring niet zomaar voor elk akkoord zouden geven. En die waarschuwing maken ze nu waar. Op dit moment lopen de onderhandelingen vast op verschillende punten

Grootte van het MFK

Dat het Europees Parlement een groter MFK wil is al lang duidelijk. Het akkoord dat in juli gesloten werd op de Europese Raad, bleef dan ook fel onder de verwachtingen van het Parlement.. Het Parlement dringt er nu op aan het budget te verhogen. Met name de ‘vlaggenschip’ programma’s zoals Horizon Europa moeten over meer middelen beschikken.

In totaal wil het Europees parlement €39 miljard aan extra middelen aan de fondsen toevoegen. Daarvan zou €22 miljard gefinancierd moeten worden door extra bijdragen van de lidstaten. De Raad wil geen nieuwe politieke discussies openen en extra bijdragen van lidstaten vermijden, zeker in deze crisistijden. Mits enkele technische aanpassingen zou er €9 miljard vrijgemaakt kunnen worden volgens de lidstaten.

Rule of Law

Een andere voorwaarde die het Europees Parlement stelde om het MFK akkoord goed te keuren, was de introductie van een effectief rule of law mechanisme. Volgens het Parlement is het belangrijk dat lidstaten die de rule of law niet respecteren, daar ook voor gestraft kunnen worden. 

De Raad introduceerde daarom een voorstel om zelf sancties op te kunnen leggen. Als een lidstaat de rule of law niet voldoende respecteert, kan het tijdelijk Europese middelen ontzegd worden. Dat zou wel goedgekeurd moeten worden via gekwalificeerde meerderheid in de Raad.

Het Europees Parlement vindt dit voorstel onvoldoende. Enerzijds omdat de rol van de Commissie geminimaliseerd wordt. Anderzijds door het gebruik van een gekwalificeerde meerderheid. Hierdoor wordt het heel moeilijk om in praktijk te gaan sanctioneren. Het voorstel mist dus de nodige slagkracht, aldus het Parlement. Zij zijn dan ook voorstander van een ‘omgekeerde’ gekwalificeerde meerderheid, zoals de Commissie initieel voorstelde. 

De faciliteit voor herstel en veerkracht

De ambassadeurs van de lidstaten bij de Europese Unie (Coreper) hebben op vrijdag 9 oktober met gekwalificeerde meerderheid van stemmen overeenstemming bereikt over hun onderhandelingspositie met het Europees Parlement over het voorstel voor de faciliteit voor herstel en veerkracht. Dat voorstel vormt de kern van het Europees herstelplan.

De onderhandelingen met het Europees Parlement zullen van start gaan zodra het Parlement haar eigen onderhandelingspositie heeft vastgesteld, waarschijnlijk in november. Voor de leden van het Europees Parlement moeten de investeringen en uitgaven in het kader van het Europees herstelplan een reële toegevoegde waarde hebben. Het Parlement vraagt ook om een stem in het kapittel bij de goedkeuring van de nationale herstelplannen. Voor de lidstaten moet deze bevoegdheid juist bij de Raad van de EU blijven liggen.

  • De positie van de raad vind je hier.
  • Ondertussen heeft de Europese Commissie nu ook een specifieke pagina voor de faciliteit, die je hier kan vinden.

Het Europees Parlement publiceerde ook twee studies over het RRF: 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us