U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Interreg V 2 Zeeën

Deadline

Doelstellingen

De doelstelling van het Interreg 2-Zeeënprogramma is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd. De eerste subsidieoproep is nu open. U dient uw conceptnota in tot 16 februari 2015. Prioritaire as 1: Technologische en sociale innovatieSD 1.1: Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie in het 2 ZeeëngebiedSD 1.2: Bevordering van innovatie door relevante actoren in sleutelsectoren in het 2 Zeeën-gebiedSD 1.3: Ontwikkeling van sociale innovatie i.v.m. grote maatschappelijke uitdagingen in het 2 Zeeëngebied Prioritaire as 2: Koolstofarme technologieënSD 2.1: Uitbreiding van de invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen door bedrijfsleven, overheden en burgers Prioritaire as 3: Aanpassing aan klimaatveranderingSD 3.1: Verbetering van het aanpassingsvermogen van publieke en private actoren om hun klimaatadaptatiemaatregelen beter te coördineren en de weerbaarheid te verbeteren Prioritaire as 4: Hulpbronnenefficiënte economieSD 4.1: Bevordering van een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen door de invoering van nieuwe oplossingen voor een groenere samenleving 

Budget

-

Begunstigden

-

Info & contact

Meer lezen: http://www.interreg4a-2mers.eu/2014-2020/how-to-apply/nl Contact Programmabeheerder Agentschap ondernemen: David GrzegorzewskiT +32 (0)2 553 39 96E david.grzegorzewski@agentschapondernemen.be  Programma Contactpunt Dries DebruyneProvincie West-Vlaanderen - Dienst EEGProvinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 418200 Sint-Andries (Brugge)T +32 (0)50 40 33 73F +32 (0)50 40 31 46E dries.debruyne@west-vlaanderen.be ProgrammasecretariaatInterreg IVA 2 Mers Seas Zeeën Les Arcuriales 5/D45, reu de TournaiF-59000 Lille, FranceT +33 (0)3 20 21 84 80E: contact@interreg4a-2mers.eu Website: www.interreg4a-2mers.eu/nl 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us