U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Instellingen bijna klaar voor triloog REACT-EU

09 September 2020 - door Simon De Coster

Het verslag over het REACT-EU initiatief werd deze week goedgekeurd in de REGI commissie van het Europees Parlement.

  • Voorstel tot stijging naar €55 miljard
  • Europese Raad wil slechts €47,5 miljard
  • Onderhandelingspositie wellicht in september nog plenair goedgekeurd.
Instellingen bijna klaar voor triloog REACT-EU

Achtergrond

De MEP’s van de REGI Commissie keurden deze week het verslag goed over het REACT-EU initiatief. REACT-EU is een financiële top-up van de traditionele cohesie programma's. Deze middelen worden verdeeld tussen lidstaten op basis van hun welvaart en de socio-economische gevolgen van de crisis. Ze moeten vooral aangewend worden om

  • de economieën van lidstaten duurzamer en resistenter te maken
  • de capaciteit voor crisisrespons in de zorg uit te breiden
  • infrastructuur te versterken voor basisdiensten voor burgers
  • crisismaatregelen te nemen om bestaande jobs te behouden en nieuwe jobs te creëren

Europees Parlement

Het Europees Parlement vraagt nu meer ambitie en wil dat dit initiatief kan beschikken over €55 miljard (2018 prijzen). Daarnaast stelt het Europees Parlement ook de mogelijkheid voor om via gedelegeerde actie de middelen ook in te zetten voor toewijzingen in 2023 en 2024. De Commissie wilde de deadline hiervoor in 2022 zetten.

Het Europees Parlement wil bovendien iets meer restrictie in het toewijzen van middelen ter bestrijding van de effecten van de pandemie in de meest getroffen regio’s, vooral wat betreft ESF en EFRO. Wel voegden ze toe dat minstens 3-5% van de middelen naar Interreg moet gaan.

Nu REGI het verslag heeft goedgekeurd, zal het Europees Parlement dit plenair goedkeuren. Verwacht wordt dat nog in september zal gebeuren. 

De Raad

Deze week nog zal ook de Raad wellicht haar finale onderhandelingspositie afkloppen. Zij kwamen al een gedeeltelijke algemene benadering overeen, maar kunnen na de Europese Raad van juli ook de budgettaire onderdelen invullen. De werkgroep komt hiervoor op 11 september bij elkaar.

De triloog over dit initiatief zal dus op korte termijn beginnen.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us