U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Anders Organiseren 2.0

Deadline

Code

516

Inleiding

Deze oproep focust op het verhogen van het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties en het verbeteren van de werkbaarheid voor diens werknemers.

De acties in de projecten betreffen het herinrichten van de organisatiestructuur en/of het aanpassen van de cultuur binnen de organisatie. De projecten hebben hiervoor eigen budgetten die zij vrij kunnen besteden volgens de regels beschreven in de oproepfiche en in overeenstemming met afspraken met de Raad Van Wijzen. Deze Raad Van Wijzen zal worden aangesteld via een aparte overheidsopdracht en deze zullen de projecten omkaderen en inhoudelijk uitdagen tijdens de uitvoering. 

Budget

Er is een maximale subsidie voorzien van 100.000 euro per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 40.000 euro ESF (40%)
 • Maximaal 60.000 euro VCF (60%)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.
Het totale oproepbudget bedraagt 1.350.645,00 EUR. Waarvan 1.200.000,00 EUR (480.000 euro ESF en 720.000 euro VCF) voor de projecten en 150.645,00 EUR (60.258 euro ESF en 90.387 euro VCF) voor de omkadering.

Begunstigden

Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties, met rechtspersoonlijkheid, uit de profit en social-profit die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels Gewest, zijn dus uitgesloten van deelname. Deze organisaties moeten reeds een missie en visie uitgewerkt hebben en voldoende maturiteit hebben in hun HR-beleid.
Overheidsadministraties en -diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep indien de finale doelgroep het eigen personeel is. 
Organisaties met minder dan 20 werknemers kunnen geen project indienen in deze oproep.
Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproepen Anders organiseren en Drive kunnen niet indienen in deze oproep. Het is eveneens niet mogelijk om gelijktijdig een project in te dienen binnen de oproep Drive. Ook organisaties die reeds een project Anders organiseren uitvoerden binnen het Operationeel Programma 2014-2020 komen niet in aanmerking om een projectvoorstel in te dienen.

Info & contact

ESF Vlaanderen organiseert 2 infosessies. 

Alle info vind je hier. 

De contactpersonen voor deze oproep zijn

Wouter Verdonck

T: 02/552 83 43

E: wouter.verdonck@vlaanderen.be

Sarah Smeyers

T: 02 553 08 49

E: sarah.smeyers@vlaanderen.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Read more
Follow us