U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Rekenkamer: TEN-T loopt achter op schema

12 May 2020 - door Simon De Wachter

De voltooiing van het Trans-Europees transportnetwerk (TEN-T) loopt achter op schema en heeft tekortkomingen. Dat staat in het rapport dat de Europese Rekenkamer schreef over de geboekte vooruitgang van het TEN-T netwerk. Enkele vaststellingen uit het rapport:

  • Vooral de Centraal- en Oost-Europese landen lopen achter.
  • EU-investeringen zijn niet altijd even doeltreffend.
  • Sommige secties worden slecht onderhouden of zijn incompleet.
     
Europese Rekenkamer: TEN-T loopt achter op schema

TEN-T achter op schema

In het rapport focust de Europese Rekenkamer op het kernnetwerk van wegen in het TEN-T, die tegen 2030 operationeel moeten zijn. Het rapport erkent dat het kernnetwerk vooruitgang heeft geboekt: in de periode 2007-2014 is er 2400 km aan snelwegen bijgekomen. Dat heeft geleid tot kortere reistijden en meer kilometers die op de snelwegen worden gereden.

Toch vertraagt de aanleg van nieuwe snelwegen: van de 2000 km die gepland waren tussen 2014 en 2020 is minder dan 400 km voltooid. Vooral de wegen in Centraal- en Oost-Europese landen lopen achter op schema.

EU-investeringen in TEN-T

Sinds 2007 heeft de Europese Commissie 40 miljard euro geïnvesteerd in de bouw en de modernisering van wegen op de TEN-T. Dat vooral via de structuurfondsen (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds) en Connecting Europe Facility. Bij de structuurfondsen legt de Commissie zelfs voorwaarden op om de voltooiing van de TEN-T prioriteit te geven.

Toch is de prioritisering vanuit de Commissie niet altijd even succesvol. Slechts 34 procent van het beschikbare budget voor infrastructuurprojecten onder de structuurfondsen in de periode 2014-2020 is gebruikt voor wegen op het TEN-T. De Europese Rekenkamer beveelt dan ook aan om de investeringen in het TEN-T netwerk effectiever te prioritiseren, met tijdschema’s en budgettaire planningen. 

Tekortkomingen TEN-T

Het rapport geeft ten slotte aan dat het niveau van onderhoud van de wegen op het TEN-T onvoldoende is. Nationale budgetten voor onderhoud worden alsmaar kleiner. Dat kan een risico inhouden op middellange en lange termijn. 

Daarnaast zijn er nog enkele obstakels voor het TEN-T netwerk:

  • Onafgewerkte secties, vooral aan de grensovergangen
  • Een gebrek aan veilige parkings
  • Een gebrek aan infrastructuur voor alternatieve en schone brandstoffen

Ten slotte stelt het rapport vast dat de Europese Commissie de situatie onvoldoende opvolgt. Daarom stelt het voor om de Commissie adequate instrumenten te geven om de evolutie van het TEN-T netwerk beter te monitoren.

Het volledige rapport lees je hier.
 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us