U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies

Deadline

Code

MIGRATION-10-2020

Inleiding

De ongeordende komst van grote aantallen migranten in heel Europa sinds 2014 heeft een uitzonderlijke mobilisatie van middelen bepaald (vaak gefragmenteerd in meerdere kleinschalige en in de tijd beperkte projecten) die worden gebruikt om een succesvolle integratie van migranten in Europese samenlevingen te waarborgen. Er is financiering op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau gemobiliseerd, wat een groot aantal acties zowel in het beleid als in het onderzoek heeft bepaald. Na een dergelijke noodreactie is het nu tijd om de uitgevoerde werkzaamheden te inventariseren, de impact van de gebruikte middelen te begrijpen en de geleerde lessen te overwegen.

Doelstellingen

Deze coördinatie- en ondersteuningsactie zal gebaseerd zijn op specifieke acties en onderzoek naar de integratie van nieuwe migranten in Europese samenlevingen. Het beoordeelt de soorten praktijken die worden uitgevoerd om de integratie-uitdagingen als gevolg van de migratiecrisis in Europa aan te pakken, rekening houdend met de vele gefinancierde instrumenten, instrumenten en acties, zowel in beleid als in onderzoek. Lessen uit best practices en moeilijkheden zullen beleidsaanbevelingen opleveren op basis waarvan de EU, nationale, regionale en lokale overheden ervaringen kunnen uitwisselen en uitwisselen via uitwisseling met alle belanghebbenden. Er zal een online platformstructuur worden ontwikkeld om Europese zichtbaarheid te bieden.

Voorstellen worden aangemoedigd om relevante EU-projecten inzake migratie en integratie te identificeren, te volgen en / of te betrekken bij financiering in het kader van Horizon 2020, evenals projecten die worden gefinancierd in het kader van AMIF, het Europees Sociaal Fonds en Erasmus +. De verzameling van nieuwe kennis en innovatieve praktijken moet gendergerelateerde aspecten omvatten. Het moet gericht zijn op het verbeteren van het goed bestuur van de integratie van migranten, het meten van de impact van de geïmplementeerde acties en het leveren van innovatie ter ondersteuning van betere resultaten voor zowel migranten als de gemeenschappen waarin zij leven. Projectdeelnemers worden aangemoedigd om nauw samen te werken met lokale, regionale en nationale overheden, of juridische entiteiten die zijn aangewezen om namens hen op te treden op het gebied van integratie van migranten.

Voorstellen moeten participatietechnieken ontwikkelen om beleidsimplicaties uit onderzoeksresultaten te halen, met name met betrekking tot eerdere migratie-gerelateerde Horizon 2020-projecten, inclusief hun onderzoeksteams waar relevant. Een sterke samenwerking is met name essentieel met consortia die betrokken zijn bij de RIA's en IA's van MIGRATION-04, om de output die in deze toekomstgerichte CSA-actie wordt geproduceerd, gemakkelijk te integreren.

Dit moet worden aangevuld met strategieën voor verspreiding onder relevante belanghebbenden met het oog op de exploitatie van resultaten. Er moet een interactieve online repository worden opgezet die kan zorgen voor aangepaste zoekopdrachten en rapporten. De betrokkenheid van het publiek om het bewustzijn van de toegevoegde waarde van Europese onderzoeks- en innovatie-activiteiten op het gebied van migratie te vergroten, wordt aangemoedigd.

Info & contact

Meer informatie over deze call kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Nationaal Contactpunt

NCP Flanders

Contacteer Man Hei To: manhei.to@fwo.be

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Read more
Follow us