U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Towards a productive, healthy, resilient, sustainable and highly-valued Black Sea

Deadline

Code

BG-11-2020

Doelstellingen

Voorstellen moeten oplossingen bieden voor nauwkeurige voorspellende instrumenten en mogelijkheden om de steeds complexere reeks multistressoren en hun slecht begrepen interacties aan te pakken, inclusief hun verbinding met rivieren die naar de Zwarte Zee stromen.

De voorstellen moeten betrekking hebben op de fundamentele uitdagingen van het Zwarte Zee-onderzoek, die tot nu toe zijn geïdentificeerd en andere die kunnen worden gedefinieerd als de prioritaire werkzaamheden, rekening houdend met beleidsdocumenten zoals de KRMS-verslagen van Roemenië en Bulgarije en het strategische actieplan van het Verdrag van Boekarest. Voorstellen moeten:

 • Innovatief multidisciplinair onderzoek ontwikkelen, voortbouwend op vroegere en lopende regionale, internationale en nationale en EU-projecten / -initiatieven, waaronder onderzoeksinfrastructuren, mechanismen voor gegevensuitwisseling die de kennis zullen genereren die nodig is om de veerkracht van ecosystemen te vergroten (bijv. SEAS-ERA ERA -NET, PERSEUS, COCONET, SENTINEL, Marine Copernicus Monitoring Environment Service, Europese onderzoeksinfrastructuren zoals EMBRC, Euro-Argo ERIC, ICOS ERIC en EMSO ERIC, Economische samenwerking aan de Zwarte Zee, DANUBIS-RI enz.);
 • Zorg voor nieuwe kennis om de effecten van de wereldwijde klimaatverandering en de verschillende natuurlijke en door de mens veroorzaakte stressoren in de Zwarte Zee te beoordelen en te verminderen, van land-zee-interface tot het diepe bekken.


Bovendien moeten voorstellen wetenschappelijke ondersteuning bieden voor een zeer vroege ontwikkeling van opkomende start-ups in de regio.

Alle verzamelde gegevens moeten worden behandeld in overeenstemming met algemeen overeengekomen normen en compatibel zijn met EMODnet en clouds.

Budget

9 miljoen euro per projectvoorstel.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je vinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Vragen? Contacteer Patrick Demolder (patrick.demolder@vlaio.be).

 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Read more
Follow us