U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-regels energiebelastingen achterhaald

16 September 2019 - door Stagiair

Het rapport dat door de Europese Commissie werd gepubliceerd, stelt dat de bepalingen van Richtlijn 2003/96 / EG betreffende de belasting op energieproducten niet langer dezelfde positieve bijdrage leveren als toen ze in 2003 van kracht gingen.

  • De huidige regels voldoen niet aan het nieuwe regelgevingkader en de nieuwe EU klimaat- en energiedoelstellingen.
  • Technologieën, nationale belastingtarieven en energiemarkten zijn aanzienlijk geëvolueerd in de afgelopen 15 jaar.
  • De evaluatie concludeert dat overlappingen, lacunes en inconsistenties de EU-doelstellingen belemmeren op het gebied van energie, milieu, klimaatverandering en vervoer.
EU-regels energiebelastingen achterhaald

Volgens het rapport dragen de huidige regels niet bij aan het nieuwe regelgevingkader en de nieuwe EU klimaat- en energiedoelstellingen. Technologieën, nationale belastingtarieven en energiemarkten zijn aanzienlijk geëvolueerd in de afgelopen 15 jaar. "De Europese toegevoegde waarde van de richtlijn is uitgehold, met name door het ontbreken van indexering van minimumtarieven, het sterk uiteenlopende gebruik door de lidstaten van optionele belastingvrijstellingen en een wijziging  van de politieke omgeving ", 

Uit de evaluatie blijkt daarnaast dat verschillende tarieven van energiebelasting op nationaal niveau kunnen leiden tot een "versnippering van de interne markt".

De evaluatie concludeert dat overlappingen, lacunes en inconsistenties de EU-doelstellingen belemmeren op het gebied van energie, milieu, klimaatverandering en vervoer.


 

Follow us