U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Prioriteiten EMPL Commissie rond sociale zekerheid

05 September 2019 - door Maarten Libeer

Na het zomerreces kwam de EMPL-commissie in het Europees Parlement een eerste keer samen. Het werd meteen een leerrijke sessie:

  • Marianne Thyssen verdedigde er het dossier rond de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.

  • Het Europees Parlement besloot om de interinstitutionele onderhandelingen (trialogen) over het dossier verder te zetten.

  • Joost Korte, director van DG EMPL in de Europese Commissie, gaf een eerste inkijk in de prioriteiten voor de komende legislatuur.

Prioriteiten EMPL Commissie rond sociale zekerheid

Prioriteiten en stand van zaken: 

De sessie begon met een uiteenzetting van Joost Korte over de werkzaamheden, de hangende dossiers en prioriteiten voor DG EMPL in de Europese Commissie.

De werkzaamheden kunnen grotendeels verdeeld worden in vier luiken:

  1. Legislatief werk
  2. Europees semester en het sociale scorebord
  3. Europese fondsen: ESF, InvestEU-delen met een sociaal luik, en het fonds voor aanpassing aan de globalisering
  4. Hernieuwde aandacht voor de sociale dialoog 

Korte benadrukte dat er tussen 2014-2019 al veel werk werd geleverd. Sociaal Europa staat weer op het voorplan en de Europese Pijler van Sociale Rechten kreeg een nieuw kader. Van de 27 wetgevende voorstellen zijn er 24 afgerond. De overige drie zijn de coördinatie van sociale-zekerheidsstelsels (infra), de onderhandelingen rond het ESF en het globaliseringsfonds. 

Na een vragenronde werd ook duidelijk dat de Commissie al aan de slag ging met bepaalde voorstellen. Die worden vermoedelijk in de eerste 100 dagen van de nieuwe Europese Commissie gelanceerd. Het gaat over een Europees minimumloon, maatregelen voor platformwerkers (deliveroo, uber, ..) en de problematiek rond huis - en huurprijzen. 

Coördinatie van sociale-zekerheidsstelsels

Toen er in de vorige legislatuur geen stemming kwam in de plenaire zitting over de eerste lezing, kwam de verantwoordelijkheid voor het dossier bij de vernieuwde EMPL-commissie terecht. Marianne Thyssen kwam er het dossier verdedigen en toelichten. 

Ze onderstreepte het belang van coördinatie van de sociale zekerheidssystemen, en geenszins van een systematische harmonisering. Al sinds de jaren ‘50 bestaat er een coördinatie van deze systemen. Het raakt immers aan het hart van de principes van vrij verkeer van werknemers. Nu maken 17 miljoen burgers gebruik van deze regels, naast 1,4 miljoen grensarbeiders en 2,8 gedetacheerde arbeiders. 

In maart werd een provisioneel akkoord gevonden, maar dat kon niet bevestigd worden in de Raad van Ministers. Twee van de vier hoofdstukken (langdurige zorg en gezinsbijlagen) zijn gesloten, maar over twee hoofdstukken (werkloosheidsuitkeringen en welke wetgeving van toepassing is) moet nog een akkoord gevonden worden. Nu wil de Commissaris graag verder werken aan dat provisioneel akkoord om te landen voor 1 november, wanneer de nieuwe Commissie het roer overneemt.

De EMPL-commissie had dus drie keuzes: 

  • Het dossier weer beginnen vanaf nul.

  • Onderhandelingen opnieuw opstarten met het vorige rapport (van rapporteur Balas) als basis.

  • Verder onderhandelen waar men in de vorige legislatuur geëindigd was. 

Er werd gekozen voor de laatste optie. De onderhandelingen tussen de twee colegislatoren kunnen nu weer van start gaan. 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us