U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Internationale klimaatonderhandelingen

De UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) coördineert het internationale klimaatbeleid door elk jaar een Conference of Parties (COP) te organiseren.

Binnen de Europese Commissie leidt het Directoraat-Generaal Klimaat (DG CLIMA) de inspanningen tegen klimaatverandering op internationaal niveau. In de Raad Milieu komen de nationale ministers (van de EU-landen) samen om de EU-standpunten voor te bereiden voor internationale conferenties en klimaatonderhandelingen. Het Europees Parlement heeft geen stem in het onderhandelingsmandaat van de Commissie. Het Parlement kan wel zijn mening geven over bepaalde thema’s in een resolutie. 

Het dossier 'Internationale klimaatonderhandelingen' houdt je op de hoogte van:

  • De voorbereiding van de Europese Commissie, de Raad Milieu en het Europees Parlement van de eerst volgende VN-klimaattop (COP)
  • De resultaten van recente COP's

De eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) in november 2023.

 

Context

Het Raamverdrag van de Verenigde Naties voor klimaatverandering (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) uit 1992 is de belangrijkste internationale klimaatovereenkomst. Het raamverdrag beoogt samenwerking tussen landen om de mondiale temperatuurstijgingen en klimaatverandering te beperken en de gevolgen ervan op te vangen.

De UNFCCC coördineert het internationale klimaatbeleid door elk jaar een Conference of Parties (COP) te organiseren. Tijdens deze conferenties vergaderen ministers en hoge ambtenaren uit nagenoeg alle landen ter wereld over het klimaat. Zij bespreken de laatste wetenschappelijke informatie en manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zo de verandering van het klimaat te beperken.

Halverwege de jaarlijkse klimaatconferenties organiseert de VN tussentijdse onderhandelingen en eventueel nog extra ontmoetingen.

Belangrijke COP’s 

  • Conferentie van Kyoto in 1997 (COP3). Het resultaat van deze conferentie was het Kyoto Protocol dat op 16 februari 2005 in werking is getreden. Een van de afspraken hierin is dat de landen de uitstoot van broeikasgassen in 2010 met gemiddeld vijf procent moesten verminderd hebben ten opzichte van 1990. Het Kyoto Protocol zou eindigen in 2012, maar is tijdens de klimaatconferentie in Doha (COP18) verlengd tot 2020. 
  • Klimaatconferentie van Parijs in 2015 (COP21). Deze conferentie resulteerde in een nieuw internationaal klimaatverdrag (Akkoord van Parijs), dat in november 2016 in werking is getreden. Op de COP24 in Katowice  (2018) werden vertegenwoordigers van 196 regeringen het eens over een ‘Rulebook’ voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs.

 

Create an account

Geen gerelateerd nieuws

Geen gerelateerd nieuws

Binnen de Europese Commissie (EC) leidt het Directoraat-Generaal Klimaat (DG CLIMA) de inspanningen tegen klimaatverandering op EU- en internationaal niveau. De huidige EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie is Miguel Arias Cañete. (Op 1 november 2019 treedt er een nieuwe commissaris aan. Nog niet gekend wie het wordt)

De commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement (EP) bespreekt klimaatzaken. Het EP heeft geen stem in het onderhandelingsmandaat van de Commissie. Het onderhandelt enkel in naam van de lidstaten. Het Parlement kan wel zijn mening geven over bepaalde thema’s in een resolutie.

De rapporteur en schaduwrapporteurs voor de EP-resolutie als voorbereiding op VN-klimaattop (COP25) in december 2019 zijn nog niet gekend.

In de Raad Milieu komen de nationale ministers samen om de EU-standpunten voor te bereiden voor internationale conferenties en klimaatonderhandelingen.

Follow us