U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Eurobarometer: Overgrote meerderheid Europese bevolking bezorgd over verlies biodiversiteit

08 May 2019 - door Stagiair

De nieuwste Eurobarometer toont aan dat het bewustzijn rond biodiversiteit bij de Europese bevolking over het algemeen toeneemt. 

  • Het inzicht over het belang van biodiversiteit is gegroeid.
  • Lucht-, bodem-, en waterverontreiniging wordt gezien als de grootste bedreiging voor biodiversiteit.
  • Beschermde natuurgebieden worden zeer waardevol geacht. 
Eurobarometer: Overgrote meerderheid Europese bevolking bezorgd over verlies biodiversiteit

Het belang van biodiversiteit

Sinds de laatste eurobarometer over biodiversiteit in 2015, is het inzicht over het belang van biodiversiteit voor de mens toegenomen. Zo vindt 96% van de ondervraagden dat we als mens zelf de verantwoordelijkheid hebben om voor de natuur te zorgen. 95% ziet dit bovendien als een essentieel aspect om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is er een stijging in het aantal mensen dat biodiversiteit ziet als onmisbaar voor de productie van voedsel, brandstof en medicijnen (92%) en voor economische ontwikkeling op de lange termijn (92%). 

Bedreigingen voor biodiversiteit

Er werd ook gepeild naar wat gezien wordt als de grootste bedreiging voor de biodiversiteit. Meer dan de helft van de ondervraagden (67%) wijt dit aan lucht-, bodem- en waterverontreiniging. Ook door de mens veroorzaakte rampen (63%) en het effect van klimaatverandering (58%) wordt als een belangrijke bedreiging aangehaald. 

Beschermde gebieden vs. economische ontwikkeling

De meeste Europeanen zijn niet akkoord dat schade wordt aangericht of dat natuur wordt vernietigd in beschermde gebieden voor economische ontwikkeling. Deze zijn voor de respondenten noodzakelijk voor de bescherming van bedreigde dieren en planten (71%), tegen de vernietiging van waardevolle gebieden van land en zee (68%) en voor het behoud van de rol die de natuur speelt bij het leveren van voedsel, schone lucht en water

Rol van de Europese Unie 

De meeste burgers zien de EU als een legitiem niveau om actie te ondernemen op het gebied van biodiversiteit. De belangrijkste maatregelen die de EU hierover kan nemen zijn het herstellen van de natuur en de biodiversiteit om zo de schade te compenseren en burgers beter informeren over het belang van de biodiversiteit. 

Over de peiling:

De bevraging voor deze Eurobarometer vond plaats tussen 4 en 20 december 2018. In totaal werden daarbij 27643 Europeanen persoonlijk ondervraagd en dat in alle 28 lidstaten. 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us