U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Projecten van Gemeenschappelijk Belang voor gasinfrastructuur

03 May 2019 - door Stagiair

De raadpleging over de lijst van potentiële projecten van gemeenschappelijk belang (PGB) voor gasinfrastructuur met het oog op de vaststelling van de vierde "Uniebrede" PGB-lijst voor het energiedomein is van start gegaan en loopt nog tot 20 mei 2019.

Bij deze raadpleging wil men weten hoe je over specifieke potentiële projecten voor gasinfrastructuur denkt en in hoeverre die volgens jou bijdragen tot marktintegratie, duurzaamheid, bevoorradingszekerheid en mededinging vanuit het oogpunt van het EU-energiebeleid.

Jouw stem in Europa: Projecten van Gemeenschappelijk Belang voor gasinfrastructuur

Doelstelling

Om de twee jaar stelt de Europese Unie een lijst van projecten van gemeenschappelijk belang (PGB’s) op. De eerste drie "Uniebrede" lijsten werden achtereenvolgens goedgekeurd in oktober 2013, november 2015 en november 2017. Per regio worden geschikte PGB's geselecteerd door regionale groepen. De vergaderingen van de regionale groepen zijn toegankelijk voor alle belanghebbende partijen, waaronder milieu- en consumentenorganisaties en het maatschappelijk middenveld. Zij kunnen een uitnodiging krijgen, advies geven en een bijdrage leveren aan de werkzaamheden.

Om de twee jaar begint de PGB-procedure met de indiening van projecten. Projectontwikkelaars kunnen hun voorstellen voor projecten op het gebied van elektriciteit, gas, slimme netwerken, olie en CO2 ter beoordeling indienen bij de desbetreffende regionale groepen. Aan deze projectvoorstellen kan officieel de status van potentieel project van gemeenschappelijk belang worden toegewezen. De regionale groepen beoordelen de projecten aan de hand van algemene en specifieke criteria van de TEN-E-verordening, waarbij vooral wordt gelet op de bijdrage tot marktintegratie, duurzaamheid, voorzieningszekerheid en mededinging. Omdat de vierde Uniebrede lijst van projecten van gemeenschappelijk belang in oktober 2019 moet worden vastgesteld, zal deze beoordeling in het voorjaar van 2019 plaatsvinden, in juni 2019 gevolgd door de vaststelling van de regionale lijsten van PGB’s door de regionale groepen.

Voor wie?

Overheden, lidstaten, afzonderlijke bedrijven, brancheorganisaties, kmo’s, consumentenorganisaties, vakbonden, ngo’s, milieuorganisaties, adviesbureaus, werknemers- en werkgeversorganisaties en andere belanghebbenden en burgers.

Vul deze enquête tot 20 mei 2019 in!

Meer informatie

Meer informatie over de openbare raadpleging kan je op de website van de Europese Commissie terugvinden.
Voor meer info, contacteer ENER-B1-PROJECTS@ec.europa.eu.

Follow us