U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Zorgt Frans-Duitse as voor doorbraak in auteursrechtendossier?

06 February 2019 - door Veronique Vennekens

De hervorming van de auteursrechten werd geblokkeerd in de Raad, onder meer door België. Frankrijk en Duitsland hebben een nieuwe compromistekst opgesteld. Het Roemeens voorzitterschap wil dit voorleggen op 8 februari om op 11 of 12 februari 2019 meteen te onderhandelen met het Europees Parlement.

Dit kan de laatste kans zijn voor het dossier om nog rond te geraken voor de Europese verkiezingen.

Zorgt Frans-Duitse as voor doorbraak in auteursrechtendossier?

Afwijking voor kmo’s

Het Roemeens voorzitterschap wilde nog een volledige uitsluiting van kmo’s van de richtlijn. Duitsland en Frankrijk pleiten voor een gestroomlijnd aansprakelijkheidsregime voor startups. Artikel 13 vereist dat platforms licentieovereenkomsten moeten afsluiten met de houders van de auteursrechten of ermee instemmen om inhoud te filteren. De nieuwe tekst stelt dat platforms die in hun eerste drie jaar geen licentieovereenkomsten kunnen aangaan enkel een ‘kennisgeving en terugtrekking’ verplichting hebben. Als ze meer dan 5 miljoen bezoekers per maand bereiken moeten ze wel kunnen aantonen dat ze alles hebben gedaan om te voorkomen dat nieuwe werken opnieuw verschijnen op hun websites wanneer de rechthebbenden kennisgevingen hebben ingediend die voldoende informatie bevatten.

Beperking van aansprakelijkheid

Het nieuwe voorstel van de Frans-Duitse as herbekijkt ook het idee van het limiteren van aansprakelijkheid voor platforms als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. Ze hebben er alles aan gedaan om toestemming te krijgen van de rechthebbenden
  2. Ze hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de werken waarvan de rechthebbenden alle nodige informatie hebben bezorgd niet beschikbaar zijn op hun website
  3. Ze hebben meteen gereageerd om beschermde werken van hun website te verwijderen en ervoor gezorgd dat het niet opnieuw kan verschijnen

Daarnaast worden ook de volgende proportionaliteitscriteria in acht genomen:

  1. het type, publiek en grootte van de dienst
  2. het aantal en type werken
  3. beschikbaarheid van gepaste en effectieve methodes en de kost aan de aanbieder

Tot slot is het belangrijk te weten dat de nieuwe tekst het aantal uitzonderingen voor inhoud gemaakt door gebruikers beperkt. Zo wordt de uitzondering voor illustratieve doeleinden verwijderd. Er komt ook een beperking op het gebruik van werken voor kritiek, rapportage, karikatuur, parodie en pastiche.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

DOSSIER
Geen dossiers gevonden
Follow us