U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Strategische Partnerschappen (KA2)

Deadline

Doelstellingen

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten die bijdragen tot innovatie en verbetering van opleiding en onderwijs. Daarbij worden positieve en langdurige effecten nagestreefd op de deelnemende organisaties, de sector en het beleid, maar ook op de personen die direct of indirect betrokken zijn. Het kunnen eenvoudige kleine samenwerkingsverbanden zijn maar ook grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden.

In het kader van Kernactie 2 (KA2) van het Erasmus+ programma ondersteunt Epos binnen onderwijs en opleiding deze twee soorten strategische partnerschappen:

(1) Strategische Partnerschappen die de uitwisseling van goede praktijken ondersteunen (domeinen: schoolonderwijs KA201, beroepsonderwijs en –opleiding KA202, volwasseneneducatie KA204)

(2) Strategische Partnerschappen die innovatie ondersteunen (domeinen: schoolonderwijs KA201, beroepsonderwijs en –opleiding KA202, volwasseneneducatie KA204, hoger onderwijs KA203)

Een strategisch partnerschap kan ook sectoroverstijgende of cross-sectoraal zijn, door samen te werken met met partners uit andere onderwijssectoren of jeugd. Bij de keuze van een strategisch partnerschap en het domein waar u dit indient, zijn de beleidsprioriteiten bepalend. Kijk deze dus goed na!

Budget

Schoolonderwijs   € 4 810 775,92
Beroepsonderwijs- en opleiding   € 1 496 340,51
Hoger onderwijs   € 1 292 124,63
Volwasseneneducatie   € 1 754 387,92

Info & contact

Wie reeds een concreet idee heeft voor een project binnen KA2, kan dit af toetsten bij een medewerker van Epos. Deze counseling is ondersteunend en adviserend. Epos garandeert hiermee niet dat uw project wordt goedgekeurd.

Om van dit aanbod gebruik te maken, hebben we een "projectopzet document" ontwikkeld, waarmee u uw projectideeën kan structureren, zodat Epos u hierop feedback kan geven per mail, telefonisch of tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat u -vooraf- uw project goed doordenkt en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid ervan toetst.

Wanneer u dit document hebt ingevuld, kan u dit doormailen naar KA2@epos-vlaanderen.be, een medewerker van Epos zal vervolgens contact met u opnemen.

Daarnaast organiseert Epos een aantal infosessies en schrijfsessies om u nog beter op weg te helpen. Je vindt het volledige aanbod aanbod op onze website en kalender.

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us